Suy niệm với Mẹ – ngày 04.12

0

Thứ Năm, ngày 04.12.2014

Thánh Gioan Đamas, Lmts

Mt 7,21.24-27

“Xây nhà trên nền đá” (Mt 7,24)

Như Mẹ: Việc xây nhà quan trọng nhất là nền móng. Nền móng có vững, thì nhà dựng lên mới chắc. Ngược lại, nền quá yếu thì nhà dễ bị sụp đổ. Ngôi nhà tâm hồn cũng thế, nếu không đặt nền móng vững chắc là việc thi hành lời Chúa, thì không thể tồn tại lâu bền. Chúa Giêsu đã khẳng định: những ai chỉ nghe suông mà không thi hành lời Chúa dạy, thì không đủ sức để chống trả phong ba, bão táp cuộc đời.   

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng mến cho chúng con, để chúng con can đảm và quyết tâm thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời, nhờ đó, ngôi nhà tâm hồn chúng con luôn vững chắc.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, suốt cuộc đời Mẹ đã ngẫm suy và vâng theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết đón nhận và thực thi ý Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.