Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang

0

Ngày 6 tháng 12

THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG

Thầy giảng, tử đạo (1832 – 1861)

Tiểu sử

Cậu Giu-se Nguyễn  Duy Khang sinh năm 1832 tại Cao Mại, xã Trà Vi, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Lên 13 tuổi, thân mẫu gởi cậu vào nhà Đức Chúa Trời để giúp việc cho cha Năng Dòng Đa Minh.

Sau 10 năm sống với vị linh mục lão thành thánh thiện này, cậu Giu-se Khang được gởi vào chủng viện Kẻ Mốt để học tiêng La-tinh, chuẩn bị cho sứ vụ tương lai. Giai đoạn này thầy Giu-se Khang xin nhập Dòng Ba Đa Minh. Khi đó, đức cha Héc-mô-xi-la Liêm cũng ở Kẻ Mốt đã tín nhiệm thầy và chọn thầy làm người phụ tá riêng.

Chiếu chỉ phân sáp của vua Tự Đức ban hành ngày 5-8-1861, làm cho các thánh đường, nhà chung, tài sản của giáo dân bị tịch thu, bị chia chác hay phá hủy.

Khi Đức Giám mục Héc-mô-xi-la Liêm bị bắt, thầy quyết liệt bênh vực. Dù lệnh chỉ bắt người ngoại quốc, nhưng thầy vẫn quyết tâm gắn bó với thầy mình cho đến chết. Cả hai bị bắt ngày 20-10-1861. Hàng loạt những khổ hình đã thanh luyện người trai trẻ này.

Ngày 1-11 Đức cha Héc-mô-xi-la bị trảm quyết ở pháp trường Năm Mẫu. Ngày 6-12-1861, thầy Nguyễn  Duy Khang cũng bị xử trảm tại pháp trường này. Sau khi bị chém đầu, dân chúng địa phương an táng thi thể thầy ở ngoài ruộng.

Năm 1867, theo lệnh đức cha Hy, anh ruột của vị anh hùng tử đạo đã dời hài cốt em mình về nhà nguyện Kẻ Mốt.

Thầy được Đức thánh cha Pi-ô X phong chân phước ngày 20-5-1906, cùng với Đức cha Héc-mô-xi-la và 6 vị khác thuộc dòng Đa Minh. Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II nâng thầy lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Giu-se Nguyễn  Duy Khang. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)

 

 

Comments are closed.