Chân phước Henri Xuxô

0

Ngày 23 tháng 1

Chân Phước  Henri  Xuxô

Linh mục( 1366)

Tiểu sử

Cậu Henri Xuxô, còn gọi là Gioan Xu-ê-vi-a, chào đời gần Côn-tan-xi-a nước Đức, vào khoảng thế kỷ thứ III.  Bố thuộc dòng tộc qúy phái nhưng ngoại đạo; còn Mẹ là người rất mực đạo đức, thuộc dòng tộc Xu-xô. Cậu Hen- ri  không lấy họ cha nhưng theo họ me, nên được thừa hưởng đức tính hiền dịu và dễ mến của mẹ.

Cậu được hấp thụ một nền đạo đức thánh thiện của mẹ ngay từ nhỏ.  Nên năm lên 13 tuổi, cậu xin nhập dòng anh em giảng thuyết, vào Tu viện Thánh Đaminh thời Côn-tan-xi-a… 5 năm đầu trong bộ áo dòng trắng, cậu Xu-xô sống bình thường như bao  người. Cậu chỉ chú tâm làm sao tránh được tội trọng mà thôi, còn tội nhẹ thì cậu lại xem thường; chính vì vậy mà đời sống thiêng liêng của cậu ngày càng sa sút, nguội lạnh. Thế rồi vào một ngày Chúa đã ra tay, Ngài đổ ngập ân sủng trên thầy, ban cho thầy những ơn thần bí, và từ đó thầy bắt đầu trổi vượt về nếp sống nhiệm nhặt và kiên nhẫn chấp nhận mọi nghịch cảnh.

Có thể nói từ ngày Chúa ghé mắt thương, Cha Hen-ri đã dồn cả tâm trí vào Chúa, say mê những sự trên trời, suy niệm Lời Chúa. Cụ thể Cha dùng mọi hình khổ để hãm mình: Kiêng khem, ăn uống những thứ cay đắng, nhịn đói, nhịn khát, mặc áo nhặm, đánh tội, thức đêm cầu nguyện.

Ngoài những hình khổ bên ngoài, cha còn vác thánh giá nội tâm nữa: chịu ma quỷ cám dỗ nhiều cách, bị bỏ vạ cáo gian, bị bắt bớ và bị hiểu lầm quở trách. Nhưng trong tất cả những thử thách ấy, cha Hen-ri vẫn một lòng cậy trông, khiêm tốn và nhẫn nhục.

Với lòng say mê và nhiệt tâm với việc phục vụ ơn cứu độ tha nhân, cha đã đi khắp nước Đức để giảng thuyết, khuyên nhủ người có tội trở về với Chúa. Vì lòng say mê yêu mến Chúa nên đời sống của cha luôn toả hương nhân đức Sống bác ái và khiêm nhu.

Cha an nghỉ trong Chúa ngày 25/1/ 1366 tại Un-ma, và ngày 24/1 1833, đức Giáo Hoàg Giêgôriô XVI chuẩn y việc cử hành phụng vụ kính chân phước Hen-ri xu-xô.

Cầu nguyện

Lạỵ Chúa, Chúa đ ku gọi chn phước Hen-ri bước theo con đường Chúa và đ lm cho người trở nên lạ lùng vì những việc hy sinh trn thn xc, xin cho chng con khi bước theo Chúa Ki-tô chịu đóng đinh cũng được hưởng niềm an ủi muôn đời của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.  

 

 

Comments are closed.