Suy niệm với Mẹ, ngày 24.01

0

Thứ Bảy, ngày 24.01.2015

Thánh Phanxicô Salêsiô, Gmtsht

Mc 3,20-21

“Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí” (Mc 3,20)

Như Mẹ: Để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, để nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi tha nhân hay trong các biến cố,… chúng ta không thể dùng đôi mắt chủ quan, hay thành kiến để đưa ra phán đoán, nhận xét chính xác được. Chỉ có đức tin với ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta mới nhìn thấy được sự hiện diện thật sự của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, thật đáng buồn cho bà con lối xóm của Chúa xưa kia đã không nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ, chỉ vì họ quá tin vào những gì họ biết về thân thế và gia cảnh của Chúa. Xin cho chúng con ngày nay biết nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.

Nhờ Mẹ: Mẹ thật diễm phúc vì luôn tin Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ. Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.