Suy niệm với Mẹ, ngày 22.03

0

Ngày 22.03.2015

Chúa Nhật 5 – MC B

Ga 12,20-33

“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất,
còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25)

Như Mẹ: Sự sống của con người là một món quà vô giá Thiên Chúa ban. Nhưng sự sống ở đời này không phải là tất cả. Cái làm cho con người ta đáng giá, đó là sự sống vĩnh cửu. Nếu không có sự sống vĩnh cửu ở đời sau, thì hiện tại chúng ta có sống như thế nào cũng vô nghĩa. Chấp nhận mất sự sống đời này, để được sự sống đời đời, đó là một lời mời gọi của chính Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Con biết và tin rằng cuộc sống này chỉ là sống tạm, nhưng con lại cứ bám víu vào đó. Xin Chúa giúp con nhớ rằng nhờ Chúa mà con có sự sống, thì xin cho con sống hết mình để đạt được hạnh phúc đời đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sống hết mình vì Chúa, xin cho con noi gương Mẹ mà sống vì Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.