Suy niệm với Mẹ, ngày 16.6

0

 Thứ Ba, ngày 16.06.2015

Tuần 11 TN

Mt 5,43-48

“Người cho mặt trời của Người mọc lên
soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5,45).

Như Mẹ: Trong vương quốc Tình yêu của Thiên Chúa, không có sự phân  biệt loại trừ. Hồng ân của Chúa luôn ban tràn đầy trên tất cả nhân loại. Người tốt lành thì Thiên Chúa yêu thương, mà kẻ tội lỗi thì Ngài cũng không hề ghét bỏ. Ngài muốn người tội lỗi ăn năn sám hối để được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa yêu thương mọi loài Chúa đã dựng nên. Chúng con thường tìm cách loại trừ nhau, nhất là người tội lỗi. Xin cho chúng con biết khiêm nhường cầu nguyện cho tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin giúp chúng con luôn sống khoan dung với những kẻ xấu. Họ là anh em chúng con, là hình ảnh của Chúa. Xin Mẹ cũng giúp họ biết hoán cải đời sống mình để nên tốt hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.