Suy niệm với Mẹ, ngày 18.6

0

Thứ Năm, ngày 18.06.2015

Tuần 11 TN

 Mt 6,7-15

“Anh em hãy cầu nguyện như thế này” (Mt 6,9).

Như Mẹ: Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một gương sáng cho chúng ta về đời sống cầu nguyện. Người luôn đến với Chúa Cha trong tâm tình của một người con hiếu thảo. Chúa Giêsu là Chúa mà còn phải cầu nguyện luôn, thì chúng ta là con người lại càng cần cầu nguyện nhiều hơn!

Với Mẹ: Con người ngày nay dường như ít cầu nguyện bởi vì họ nghĩ rằng cầu nguyện chỉ mất thời gian, vô ích. Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện với kinh Lạy Cha, xin Chúa cho chúng con ý thức rằng cầu nguyện cần thiết cho đời sống chúng con dường nào! Xin cho chúng con luôn đến với Cha với tâm tình tín thác đơn sơ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, Mẹ là mẫu gương cho chúng con về đời sống cầu nguyện. Xin Mẹ thương dạy chúng con biết cầu nguyện luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.