Suy niệm với Mẹ, ngày 16.7

0

 Thứ Năm, ngày 16.07.2015

Đức Mẹ núi Carmêlô 

Mt 11,28-30

“Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29).

Như Mẹ: Đấng hiền hậu và khiêm nhường, Đấng có lòng nhân từ và hay thương xót, Đấng có quyền năng xoa dịu bao đau khổ, nhọc nhằn và vất vả của chúng ta đang mời gọi chúng ta đến với Ngài. Đấng ấy là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là Mục Tử Nhân Lành, là Thầy Thuốc Nhân Ái… cho tất cả loài người lầm than khốn khổ của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thật bất xứng vì biết bao lần cứ sống theo ý mình, mà chối bỏ ý Chúa. Còn Chúa, Chúa không bao giờ chối bỏ một ai trong chúng con. Chúa luôn luôn từ ái một niềm, và ơn cứu chuộc nơi Ngài chan chứa!

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ khẩn cầu lòng thương xót của Chúa chạm vào sâu thẳm tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon