Cái làm người ta ra dơ

0

sach va do

Sau đó Chúa nói đám đông,
Mọi người ai nấy nghe cho rõ ràng:
“Từ ngoài vào tới lòng ta,
Không gì có thể làm ta dơ người.
Nhưng là những cái trong người,
Mới làm dơ bẩn con người chúng ta.
Các anh quan sát quanh ta,
Đồ ăn đồ uống của ta nuốt vào.
Nhưng rồi nó xuất ra sao,
Nó ra dưới dạng phân đào thải ra.
Người ta quen gọi là phân,
Dành cho việc bón vườn ta khi trồng.
Còn gì xuất bởi trong lòng,
Cái này mới khiến tâm hồn ra dơ:
Tà dâm, trộm cắp, giết người,
Ngoại tình, độc ác, ghét người, tham lam.
Đó là tội ác trần gian,
phát sinh tự đáy tâm can con người.
Nó khiến hồn ta ra dơ,
Trước nhan Thiên Chúa, con người dương gian”.

Lm. Tađêô Maria Đinh Tri Thức, CMC.

Comments are closed.