Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật XXII Thường niên B

0

GIẢNG LỄ THIẾU NHI

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B

NHẬP: 

“Ai giữ và dạy người khác giữ một điều nhỏ mọn nhất của lề luật”, là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Luật Chúa ban không chỉ có giá trị giáo huấn, nhưng còn giúp con người đạt đến cứu cánh là hạnh phúc Nước Trời.
Đây chính là điều mà hôm nay lời Chúa sẽ gợi lên và mời gọi chúng ta cùng nhắc nhở nhau nỗ lực thực hiện.

GIẢNGXin nhấn vào đây để tải file ppt hỗ trợ bài giảng 

Mahatma Gandhi là một lãnh tụ nổi tiếng trong việc tranh đấu cho nền độc lập của An Độ. Có lần ông kể chuyện: Một lần kia, khi đang ở Luân Đôn, tôi có dịp ghé vào một nhà thờ công giáo. Vừa thấy tôi bước vào, có một người da trắng to cao đến bên cạnh, cầm lấy cổ áo tôi và nói : Cái thằng da mầu kia, đi chỗ khác chơi. Đây không phải là chỗ dành cho hạng người da mầu như chúng mày. Ông nói tiếp : kể từ ấy, tôi không bao giờ bước vào nhà thờ công giáo. Giả như những người công giáo sống như Đức Giêsu dạy, thì có lẽ nước An Độ đã trở lại công giáo hết rồi.

Tâm tình và cách sống của người công giáo Anh kia, khiến cho chúng ta buồn và khó chịu. Nó phản ảnh một lối giữ đạo nặng hình thức, đi ngược lại với những lệnh truyền từ ban đầu của Thiên Chúa.

Hình 1: Thiên Chúa ban lệnh truyền cho Môisen

1. Qua Môisen, Thiên Chúa đã truyền cho Môisen nói gì với dân Israel ?
T. Thiên Chúa yêu thương, và tuyển chọn họ làm dân riêng của Ngài.

2. Để xứng đáng là dân riêng của Chúa, họ phải làm gì ?
T. Họ phải lắng nghe, và thực hành các huấn lệnh, mà Ngài đã truyền qua ông Môisen.

3. Chúa còn truyền cho họ phải làm gì nữa ?
T. Phải nhớ và truyền lại cho con cháu, tất cả những gì họ đã nghe và đã thấy.

Hình 2: Chúa Giêsu lên án các người luật sĩ và biệt phái.

4. Con cháu của các tổ phụ xưa, có tuân giữ các điều Chúa dậy không ?
T. Không, họ không chỉ bóp méo, mà còn thêm thắt vào đủ điều như : rửa các đồ đồng, đồ bình, rửa tay trước khi ăn uống.

5. Họ làm những điều đó để làm gì ?
T. Vì mục tiêu chính trị, ích kỷ và vụ lợi chứ không phải vì thánh thiện công chính.

6. Chúa đã nói gì khi vạch trần thái độ giả dối của họ ?
T. Dân này thờ kính Ta ngoài môi ngoài miệng còn lòng chúng thì xa Ta.

Hình 3: Chúa Giêsu, Môisen mới kiện toàn lề luật.

7. Hôm nay, Chúa Giêsu Môisen mới đã đến để làm gì ?
T. Ngài đến không phải để hủy bỏ nhưng là để kiện toàn lề luật.

8. Theo Đức Kitô, đâu là cách thế để kiện toàn lề luật?
T. Đó là trả lại cho lề luật cái ý nghĩa thánh thiện ban đầu:
– Giúp con người sống đẹp lòng Thiên Chúa.
– Đi sâu vào cốt lõi lễ luật là yêu thương.

9. Chúa Giêsu đã kiện toàn lề luật lúc nào?
T. Khi Ngài thưa lên cùng Chúa Cha : “ Mọi sự đã hoàn tất ”.

III. ÁP DỤNG:

Hình 4: Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá.

10. Để chu toàn thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã làm gì ?
T. Ngài đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết, và chết trên thập giá.

11. Để xứng đáng là con dân nước Chúa, em phải làm gì ?
– Không giả dối, hình thức, nhưng luôn hết lòng yêu mến Chúa và giữ các giới răn của Ngài.
– Kiện toàn lề luật bằng con đường yêu thương : cảm thông, tha thứ, hiền hòa, vui vẻ và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
– Siêng năng chuyên cần học hỏi giáo lý cũng như đọc Lời Chúa.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: TA ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN

1. Ta đền không để phá hủy, mà là đến để kiện toàn.
Bằng việc chu toàn Thánh ý, khi chấp nhận chết đi cho đời.

2. Em hãy theo Lời Chúa dậy, là hãy giữ trọn chữ Yêu.
Là yêu Chúa và anh em như Chúa làm với Cha trên trời.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.