Suy niệm với Mẹ, ngày 3.8

0

Thứ Hai, ngày 03.08.2015

Tuần 18 TN

Mt 14,13-21

“Người cầm lấy năm chiếc bánh” (Mt 14,19).

Như Mẹ: Phép lạ hóa bánh ra nhiều là sự báo trước cho chúng ta về bàn tiệc Thánh Thể. Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống người Kitô hữu. Thân xác con người cần ăn uống để sống thế nào, thì tâm hồn con người cũng cần được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể Chúa như thế. Là Kitô hữu, chúng ta cần đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để được bồi dưỡng, nhờ thế, được thêm ơn và thêm sức cho.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã nói với các tông đồ: “chính anh em hãy cho họ ăn”. Xin cho người tín hữu chúng con biết quảng đại chia sẻ bác ái một phần nào đó cho những mảnh đời bất hạnh xung quang chúng con, để họ cũng được sống tử tế đúng với phẩm giá con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin cho chúng con biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu của Chúa bằng đời sống của mình.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.