Thơ: Kết Năm Phụng Vụ

0

Hết năm Phụng vụ đến nơi rồi
Thời gian như cũng muốn ngừng trôi
Lời Chúa nhắc ta ngày tận thế
Hãy lo lập công đức cho đời.

Chuẩn bị đời mình những hành trang
Để khi Chúa đến bớt vội vàng
Không còn ân hận vì chưa có
Bởi gói hành trang đã sẵn sàng.

Chúa đến bên con Ngài vẫy gọi
Bước đi theo Chúa cách hiên ngang
Từ lâu con vẫn hằng mong đợi
Mong ước ngày sau hưởng Thiên đàng.

Nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngượi

Comments are closed.