Suy niệm với Mẹ, ngày 16.11

0

Thứ Hai, ngày 16.11.2015 – Tuần 33 TN

Lc 18, 35-43

Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Lc 18,41)

Như Mẹ: Khi biết Đức Giêsu sắp đi ngang qua, anh mù ở Giêrikhô nhất quyết xin được gặp Người. Anh khao khát được sáng mắt. Điều duy nhất mà anh muốn xin nơi Đức Giêsu là được sáng mắt. Anh xin với một lòng tin mãnh liệt, và vì thế, anh đã được Đức Giêsu thực hiện điều mà anh đã cầu xin. Đức Giêsu rất tôn trọng tự do của con người ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có khi vui có lúc buồn, đường đời có lúc thăng có khi trầm. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa và biết chạy đến với Chúa lúc an vui cũng như lúc gặp gian nan thử thách.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ Đồng Trinh, trước những nghịch cảnh của cuộc sống, xin cho chúng con luôn vững lòng trông cậy với niềm tín thác mãnh liệt như anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.