Suy niệm với Mẹ, ngày 20.11

0

Thứ Sáu, ngày 20.11.2015 – Tuần 33 TN

Lc 19, 45-48

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện,
thế mà các ngươi đã biến thành
sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,46)

Như Mẹ: Thân xác chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ngự trong thân xác ấy (x. 1Cr 3,16-17). Như vậy, ta hãy cẩn trọng canh giữ đền thờ tâm hồn khỏi mọi đam mê, dục vọng và năng tẩy rửa đền thờ ấy trong Ơn Chúa nhờ Bí Tích Hoà Giải.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một xã hội với nhiều cớ vấp phạm và gương mù gương xấu. Xin Chúa thương tiếp sức, để chúng con không mỏi mệt và nản lòng trước những khó khăn và cám dỗ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, Mẹ là Mẹ của mỗi người chúng con. Chúng con xin trao phó trọn vẹn cuộc đời cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Xin thương che chở chúng con luôn luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.