Suy niệm với Mẹ, ngày 27.11

0

Thứ Sáu, ngày 27.11.2015 – Tuần 34 TN

Lc 21, 29-33

“Trời đất này sẽ qua đi nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc thiên hạ, những lời Người giảng dạy đều theo ý Chúa Cha. Đó là lời chân lý, nhưng dường như con cái loài người lại thờ ơ, lãnh đạm. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy luôn để tâm và suy gẫm lời Người dạy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lời Chúa quả là nguồn sống, và là sự thật. Xin cho chúng con luôn biết suy gẫm và làm theo lời dạy của Ngài, vì chỉ có lời Ngài mới mang đến cho chúng con hạnh phúc đích thực ở đời này và đời sau.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ tin luôn vào Chúa và quả thật Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng nơi Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và tin vào lời hứa của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.