Thơ: Của Lễ Dâng

0

Lc 21, 1- 4

Chúa Giêsu nhìn người giàu dâng cúng
Họ đã dâng những của cải dư thừa
Bỏ vào thùng nhiều nhưng chẳng ai ưa
Bởi tự mãn vì đã dâng nhiều của.

Bà góa nghèo Chúa cũng nhìn thấy nữa
Biết dâng trao cho Thiên Chúa tình yêu
Thân góa bụa tài sản chẳng có nhiều
Bà gom hết chỉ có hai đồng kẽm.

Đây của lễ bà dâng ôi quá đẹp
Chúa khen bà vì đã biết hiến trao
Bà dâng Chúa không giữ lại chút nào
Nên bà được chính Ngài thương ghi nhận.

Còn chúng con mỗi người mang thận phận
Có người giầu,người nghèo chẳng thiếu ai
Miễn làm sao biết cách để dâng Ngài
Dâng tất cả với tấm lòng khiêm hạ.

Nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngượi

Comments are closed.