Thơ: Nén Bạc Chúa trao

0

Ôi lạy Chúa Ngài trao con nén bạc
Con đã làm sinh lợi được bao nhiêu
Trong Tin mừng người làm lợi rất nhiều
Còn riêng con có lời hay cất giữ.

Hãy khôn ngoan đừng vội đem tích trữ.
Khi Vua về sẽ lên án phạt con
Và lúc đó con sẽ phải héo hon
Vua thu lại và đem cho người khác.

Con đừng nghĩ Vua cay nghiệt độc ác
Nên không đem nén bạc để sinh lời
Hãy mau đem làm sinh lợi gấp đôi
Để không bị Vua trở về trách mắng.

Vâng Chúa ơi xin giúp con chiến thắng
Biết can trường không sợ hãi gian nan
Biết chiến đấu để sinh lợi gấp ngàn
Mới hy vọng Chúa thưởng công xứng đáng.

Nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngượi

Comments are closed.