Thơ: Vua Lòng Con

0

Ôi lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ
Ngài là Vua cả toàn cõi địa cầu
Nước của Ngài không ở thế gian đâu
Vương quốc Ngài là sống trong sự thật.

Nước trần gian có ngày rồi sẽ mất
Nhưng nước Ngài sẽ tồn tại thiên thu
Vua lòng con chính là Chúa Giêsu
Ngài đã đến để cho con được sống.

Ngài xua tan khỏi con cơn ác mộng
Giải thoát con khỏi sợ hãi lo âu
Không có Ngài con biết hướng về đâu
Vì có Ngài mới an bình hạnh phúc.

Lạy Vua trời con cúi đầu phủ phục
Tin nhận Ngài là Vua của lòng con
Để từ đây nguyện mến Chúa sắt son
Xin ngự trị nơi lòng con luôn mãi.

Nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngượi

Comments are closed.