Bài hát Năm Thánh Lòng Thương Xót – Lời Việt – Tôn Nhan Thương Xót – Misericordes sicut Pater

0

Bài hát Năm Thánh Lòng Thương Xót

Lời Việt – Tôn Nhan Thương Xót – Misericordes sicut Pater

Bài hát Năm Thánh Lòng Thương Xót – Tôn Nhan Thương Xót – Misericordes sicut Pater – Tiếng Việt.

Bài hát chính thức của Năm Thánh Lòng Thương xót “Misericordes sicut Pater!” (Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha)

Bài hát lấy ý từ Kinh Thánh và châm ngôn chính thức của Năm Thánh, với phần điệp khúc cũng là nhan đề của bài hát được lặp đi lặp lại.

Phiên khúc một ca tụng Thiên Chúa Cha đã tạo dựng thế gian và dẫn dắt dân Ngài trong lịch sử. Phiên khúc hai ca tụng Thiên Chúa Con là ánh sáng muôn dân đã yêu thương chúng ta bằng quả tim xác thịt. Phiên khúc ba kêu cầu bảy ơn Chúa Thánh Thần là nguồn mọi điều thiện hảo. Phiên khúc bốn cầu xin Thiên Chúa là nguồn mọi bình an ban hoà bình cho trái đất. Câu trích Thánh vịnh 135/136 “Lòng thương xót của Chúa muôn đời còn mãi” cũng được lặp đi lặp lại trong các phiên khúc, bằng tiếng Latinh: in aeternum misericordia eius.

Bài hát do Paul Inwood soạn nhạc và linh mục dòng Tên Eugenio Costa viết lời. Phần ghi âm do Ca đoàn Nhà nguyện Sistine thực hiện.

Nguồn: www.youtube.com/LoanBaoTinMung

Comments are closed.