Rượu mới trong bầu da mới – Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 18.01.2016

0

RƯỢU MỚI TRONG BẦU DA MỚI

Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 18.01.2016

12

Ai cứ lỳ ra mãi trong việc nói rằng, “Chúng tôi vẫn luôn làm như thế rồi”, người ấy đang khép kín con tim mình lại trước những điều bất ngờ của Chúa Thánh Thần, và sẽ trở thành “những kẻ tôn thờ ngẫu tượng” cũng như “những kẻ nổi loạn”: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Ngài đã liên hệ tới bài Tin Mừng trong ngày, tức bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 2,18-22). Bài Tin Mừng này thuật lại việc Chúa Giê-su phản bác một số kẻ đã chỉ trích Ngài về cách thực hành chay tịnh của Ngài: “Không ai lấy vải mới để vá áo cũ… Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ.”

“Điều đó có nghĩa là gì? Phải chăng là lề luật của Thiên Chúa đã bị thay đổi? Không! Lề luật đứng trong sự phục vụ con người, vì con người đứng trong sự phục vụ Thiên Chúa – và vì thế, con người cần có một con tim rộng mở! Việc nói rằng ´Chúng tôi vẫn luôn làm điều đó rồi` đến từ một con tim khép kín! Chúa Giê-su đã nói với chúng ta: Thầy sẽ gửi Thánh Thần xuống cho anh em, và Ngài sẽ dẫn anh em tới chân lý vẹn toàn. Nếu bạn sở hữu một con tim khép kín trước sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần, thì rồi bạn sẽ không bao giờ đạt tới được chân lý vẹn toàn! Và đời sống Ki-tô hữu của bạn chỉ là một sự nửa vời… trên một nền tảng mà nó không mở ra đối với giọng nói của Thiên Chúa. Nó là một con tim khép kín vì bạn không có khả năng thay thế những bầu da!”

Chúa Thánh Thần “luôn luôn gây ngạc nhiên cho chúng ta” – Đức Thánh Cha quả quyết – trái lại, “nhiều Ki-tô hữu bấu bám vào cái mà nó luôn luôn bị giữ lại như thế”. Đó là tội lỗi. “Con tim khép kín, con tim ấy không nghe thấy được giọng nói của Thiên Chúa.”

“Những Ki-tô hữu nào mà khăng khăng khẳng định rằng ‘mình vẫn luôn làm điều đó rồi’, thì đó là những Ki-tô hữu đang gây ra tội lỗi… Vẫn là điều gây ra tội lỗi, ngay cả khi họ đi tới với những nữ tiên tri: Điều, mà nó từng được nói rằng, người ta không thể thay đổi được bất cứ điều gì ở đó…, có tính quyết định. Sự ngang bướng này cũng là một sự tôn thờ ngẫu tượng: một Ki-tô hữu ngang bướng là một Ki-tô hữu đang gây nên tội! Người ấy phục vụ thần tượng. – Vâng, nhưng mà thưa Cha, vậy thì đâu là con đường chính xác ạ? – Xin thưa, đó là mở con tim ra cho Chúa Thánh Thần. Hãy phân định xem, điều gì là Thánh Ý Thiên Chúa!”

Điều “mà tôi nghĩ”, không được phép “quan trọng hơn sự ngỡ ngàng mà Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Đó là sứ điệp mà Giáo hội trao cho chúng ta hôm nay. Đó là điều mà Chúa Giê-su đã nói rõ: Rượu mới trong bầu da mới! Khi tận mắt chứng kiến sự mới mẻ của Thánh Thần, của những điều ngạc nhiên đến từ Thiên Chúa, những thói quen cũng phải thay đổi. Ước gì Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân có được một con tim rộng mở, tức một con tim mà nó có khả năng mở ra với giọng nói của Chúa Thánh Thần; nó biết phân định đâu là điều không được phép thay đổi – vì đó là điều căn bản – và cái gì cần phải được thay đổi để đón nhận điều mới mẻ của Chúa Thánh Thần.”

Theo de.rv 18.01.2016 sk

Linh mục Đa-minh Thiệu

Comments are closed.