Suy niệm với Mẹ, ngày 13.01.2016

0

Thứ Tư, ngày 13.01.2016 – Tuần I TN

Mc 1, 29-39

“Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38).

Như Mẹ: Sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ luôn luôn cấp bách. Chính Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian là để thực hiện sứ vụ này, và suốt cuộc đời Người đã hết lòng chu toàn. Để tiếp tục sứ vụ này cho đến ngày tận thế, Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội và sai Giáo Hội không ngừng ra đi. Mỗi người tín hữu chúng ta cũng được mời gọi thực thi sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu theo ơn gọi và khả năng của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật diễm phúc vì đã được đón nhận Tin Mừng cứu độ, nhưng chúng con lại rất thờ ơ với sứ vụ cao cả này, xin cho mỗi người chúng con ý thức và tích cực cộng tác với ơn Chúa làm cho nhiều người được đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ cầu bầu cho những người môn đệ của Chúa đang đi truyền giáo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.