Suy niệm với Mẹ, ngày 15.01.2016

0

Thứ Sáu, ngày 15.01.2016 – Tuần I TN

Mc 2, 1-12

“Tội con được tha rồi” (Mc 2,5).

Như Mẹ: Đức Giêsu rất cảm phục và kinh ngạc về niềm tin của dân chúng qua việc vất vả khiêng người bất toại đến với Ngài. Lòng tin mạnh mẽ của họ không lùi bước trước khó khăn cản trở. Đức Giêsu đã thấy được lòng tin này và Ngài đã chữa lành. Chúng ta là tội nhân, hãy đến với Chúa để được Chúa thứ tha.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều người ngày nay thực hiện những tội ác nhưng lại cho là làm điều thiện, như phá thai, trợ tử… Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và cho chúng con nhận ra mình là tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, Mẹ không hề vương tội nhơ, xin Mẹ giúp nhân loại hôm nay biết tránh xa đường tội lỗi, mà sống theo đường ngay thẳng, để nhờ thế được hưởng phúc vinh quang Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.