Thơ: Chạnh lòng thương

0

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Một con người bị phong cùi lở loét
Phải cách ly ra khỏi giữa cộng đoàn
Bởi chứng bệnh ô nhiễm sợ lây lan
Còn bị loại khỏi lễ nghi tôn giáo.

Chạnh lòng thương đức tin anh mạnh bạo
Dám vượt qua cả luật lệ đương thời
Vì phong cùi nên đã bị bỏ rơi
Đến quỳ lạy van xin Ngài chữa bệnh.

Chạnh lòng thương bởi niềm tin vững mạnh
Chúa giơ tay và Ngài chạm đến anh
Bỗng nhiên bệnh anh được Chúa chữa lành
Anh trở về sống trong đoàn dân Chúa.

Còn chúng con bị cùi ghê hơn nữa
Cùi tâm linh xa cách Chúa nhân hiền
Không hận mình tội lỗi chẳng van xin
Nên đã bị rơi vào vùng tăm tối.

Có những người bị bệnh cùi ngoại tại
Đến gần ai họ muốn tránh cho xa
Bởi đóng khung và chỉ ở trong nhà
Không giao tiếp nói chung không quảng đại.

Hãy chạy đến cùng Bí tích hòa giải
Xin chữa lành xin tha thứ tội khiên
Và mau mau đến với Chúa nhân hiền
Xin thương xót vì bệnh cùi gặm nhấm.

Nữ tu Thérèse Mai thị Ngượi

Comments are closed.