Thơ: Vì tin được chữa lành

0

VÌ TIN ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Lc 17,11-19 g copy

Người phong cùi phải hai lần đau khổ
Khổ tinh thần bị khinh miệt ô nhơ
Sống cách ly nơi riêng biệt bơ vơ
Khổ thể xác đớn đau do lở loét.

Đi đến đâu phải hô cho người biết
Tôi bị phong xin hãy tránh xa tôi
Anh vẫn biết luật lệ đã cấm rồi
Nhưng vì tin anh vượt qua tất cả.

Chúa nhân từ đã làm ngay phép lạ
Chạm vào anh bệnh phong biến mất liền
Cuộc sống anh giờ đã được bình yên
Không còn phải cô đơn và thất vọng.

Vâng Chúa ơi cuộc đời con đang sống
Có biết bao người bị chứng phong cùi
Bởi tội đời nên đã tự tháo lui
Xa cách Chúa vì vết cùi thầm kín.

Vì mang tội nên bất trung bất tín
Không tin vào lòng thương xót vô biên
Mà can đảm đến xin Chúa nhân hiền
Xin rửa sạch tâm hồn con lỗi tội.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.