Thơ: Tìm kiếm Nước Trời

0

TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI

Ôi lạy Chúa đừng để con say đắm
Những thú vui vật chất ở trên đời
Thế giới này tràn ngập thứ ăn chơi
Họ quên rằng một ngày kia phải chết.

Cố quên đi hưởng thú vui cho hết
Lời Chúa nay xoáy tận tới đáy lòng
Thế mà còn mơ tưởng những viển vông
Hãy mau mau quay về cùng Thiên Chúa.

Cắt tỉa đi gương mù gương xấu nữa
Cụt tay chân mà được hưởng nước trời
Còn tay chân rơi vào đám ăn chơi
Sẽ có ngày bị ném vào hỏa ngục.

Xin cho con học tấm gương nhân đức
Dám quên mình mà phục vụ tha nhân
Để mai sau con cũng được chung phần
Hưởng nhan Chúa trên quê trời vĩnh phúc.

Nữ tu Thérèse Mai thị Ngượi

Comments are closed.