“Đừng bao giờ kết án! Đừng bao giờ!” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 20.06.2016

0

“Đừng bao giờ kết án! Đừng bao giờ!”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 20.06.2016

2014

Khi bạn kết án người khác thì bạn hãy nhìn vào gương trước đã. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khuyên có tính thực hành như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Trong Thánh Lễ ngày thường cuối cùng trước khi nghỉ hè này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng: điều phân biệt giữa sự kết án của Thiên Chúa với sự kết án của chúng ta, đó chính là quyền năng của Lòng Thương Xót. “Đừng kết án, để anh em khỏi bị kết án!” – Chúa Giê-su đã nói như thế qua Bài Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu trong ngày. Và Đức Thánh Cha giải thích:

“Bạn hãy nhìn vào gương, nhưng đừng trang điểm để người ta không nhìn thấy những nếp nhăn nữa. Không, lời khuyên ở đây thì khác! Hãy nhìn vào trong gương để nhìn thấy như bạn đang là. Tại sao bạn nhìn thấy cái dằm trong mắt của người anh em bạn, nhưng chiếc xà to tướng trong mắt bạn thì bạn lại không nhận ra? Hay tại sao bạn nói với người anh em mình rằng, đến đây tao lấy cái dằm ra khỏi mắt cho, nhưng cái xà trong mắt mình thì bạn lại không thấy? Thiên Chúa sẽ kết án chúng ta thế nào khi chúng ta làm như vậy? Chỉ một lời: Hỡi kẻ giả hình! Trước tiên, hãy lấy cái xà khỏi mắt ngươi đã, rồi sau đó ngươi sẽ nhìn thấy rõ, và rồi hãy giúp người anh em lấy đi cái dằm khỏi mắt họ.”

Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền kết án con người – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. “Giữa chúng ta chỉ có Tình yêu, sự cảm thông và lời cầu nguyện cho những người khác, nếu chúng ta thấy rằng có một cái gì đó không ổn, cũng như hãy nói với họ: “Này, tôi thấy cái này, cái kia, nhưng có lẽ…” Và đừng bao giờ kết án. Xin đừng bao giờ! Đó là sự giả hình nếu chúng ta kết án.”

Khi chúng ta kết án, thì có nghĩa là chúng ta đã đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa, nhưng “sự kết án của chúng ta lại là một sự kết án nghèo nàn”, nó “không thể là sự kết án chính xác”, vì “nó thiếu Lòng Thương Xót” – Đức Thánh Cha giải thích. “Và nếu Thiên chúa kết án, thì rồi Ngài sẽ kết án với Lòng Thương Xót.”

Thánh Lễ sáng thứ Hai vừa qua là Thánh Lễ ngày thường cuối cùng của Đức Thánh Cha trước khi Ngài đi nghỉ hè. Tới ngày mồng 08 tháng 09 này, Đức Thánh Cha mới tái cử hành lại các Thánh Lễ vào lúc sáng sớm mỗi ngày tại nguyện đường Thánh Mác-ta.

Theo de.rv 20.06.2016 gs

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon