Suy niệm với Mẹ, ngày 10.6.2016

0

Thứ Sáu, ngày 10.6.2016 – Tuần X TN

Mt 5, 27-32

“Thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục” (Mt 5,30b).

Như Mẹ: Đối với tội lỗi, Chúa Giêsu mời gọi con cái mình không được nhân nhượng nhưng phải dứt khoát và đoạn tuyệt với tất cả mọi hình thức. Cần phải cân nhắc hơn thiệt, lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt. Con người bao giờ cũng thích lối sống dễ dãi, nhưng lối sống dễ dãi chỉ đưa tới diệt vong. Chúa Giêsu dạy chúng ta sống triệt để, nhờ đó chúng ta mới được sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong xã hội đề cao lối sống tự do tuỳ ý, không màng đến các giá trị đạo đức. Xin Chúa hướng dẫn chúng con sống tinh thần Tin Mừng một cách can đảm, để nhờ thế chúng con đạt đến sự sống viên mãn là hạnh phúc Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ giúp chúng con can đảm để dứt bỏ những quyến luyến của tính xác thịt.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon