“Chia rẽ, tiền bạc – những vũ khí của ma quỷ nhằm chống lại Giáo hội” – Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 12.09.2016

0

“Chia rẽ, tiền bạc – những vũ khí của ma quỷ nhằm chống lại Giáo hội”
Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 12.09.2016

137

Những chia rẽ trong Giáo hội chính là một công cụ của Sa-tan. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào lúc sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Thứ Hai vừa qua cũng là ngày Lễ Kính Thánh Danh Đức Mẹ. Sự hiệp nhất trong Giáo hội chính là việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, và ma quỷ vẫn luôn cố gắng “tấn công” vào đó – Đức Thánh Cha giải thích.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã chú giải Bài Đọc I được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô, trong đó Thánh Tông Đồ đã phê phán trước những tranh chấp của cộng đoàn này. Ma quỷ có “hai vũ khí hùng mạnh” trong tay để phá hoại Giáo hội – Đức Thánh Cha nói: đó là sự chia rẽ và tiền bạc.

Và những chia rẽ trong Giáo hội sẽ dẫn tới chuyện làm cho Triều Đại Thiên Chúa không thể phát triển. Những chia rẽ ấy sẽ dẫn tới chỗ làm cho chúng ta không thể nhìn rõ Thiên Chúa như Ngài là. Những chia rẽ sẽ dẫn tới chỗ làm cho người ta chỉ nhìn thấy một phần, và làm cho người ta có cảm giác rằng, người này chống lại người kia, và người kia chống lại những người khác – luôn luôn, nhìn đâu cũng thấy đối thủ, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù! Vì đang thiếu ´dầu hiệp nhất`, mà dầu ấy chính là điều gắn kết chúng ta lại với nhau. Nhưng ma quỷ còn đi xa hơn, chúng không chỉ bận tâm tới cộng đoàn Ki-tô hữu này hay cộng đoàn Ki-tô hữu kia. Chúng còn đi vào chiều sâu và tấn công sự hiệp nhất giữa các Ki-tô hữu. Nhưng đó là điều cũng đã xảy ra ngay trong cộng đoàn Cô-rin-tô rồi. Thánh Phao-lô đã phê phán một cách thẳng thừng sự chia rẽ sâu xa ấy, mà sự chia rẽ này lại liên quan tới Bữa Tiệc của Chúa.”

Trong khi cử hành nghi Lễ Bẻ Bánh, những người Cô-rin-tô đã phân chia cộng đoàn của họ ra thành hai hạng: hạng giầu và hạng nghèo. Trái lại, Chúa Giê-su đã cầu xin Thiên Chúa Cha ban ơn hiệp nhất, còn ma quỷ thì lại thích hủy hoại sự hiệp nhất đó.

Cha xin anh chị em hãy làm tất cả để đừng hủy hoại Giáo hội bằng những chia rẽ, ngay cả khi những chia rẽ đó phát sinh từ những ý thức hệ, từ sự thèm thuồng, từ sự tham vọng hay từ sự ghen tuông. Và tiên vàn, Cha xin anh chị em hãy cầu nguyện, cũng như hãy bảo vệ gốc rễ đích thực của sự hiệp nhất trong Giáo hội – thân thể Chúa Ki-tô, Đấng mà chúng ta cử hành mỗi ngày với tính cách là hy tế trong Bí Tích Thánh Thể.”

Điều đã được đề cập tới trong bức thư gửi tín hữu Cô-rin-tô cách nay gần 2000 năm, đã không đánh mất đi tính thời sự của nó – Đức Thánh Cha bổ sung.

Điều mà Thánh Phao-lô viết hồi ấy thì ngày hôm nay Ngài cũng vẫn còn có thể viết cho tất cả chúng ta trong Giáo hội. ´Tôi chẳng khen anh chị em đâu, vì những buổi hội họp của anh chị em chẳng đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại!` Đó là một Giáo hội họp nhau lại để gây hại cho mình – vì những chia rẽ, và để làm nhục thân thể Chúa Ki-tô trong Bí Tích Thánh Thể! Thánh Phao-lô sẽ viết như vậy. Và Ngài viết tiếp: ´Bất cứ ai ăn bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa… và như thế là ăn và uống án phạt cho mình!` Vì thế chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất cho Giáo hội. Ước chi đừng bao giờ có những chia rẽ!

Trong số những người hiện diện trong Thánh Lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nguyện đường Thánh Mác-ta vào sáng sớm thứ Hai vừa qua cũng có sự tham dự của Đức Nguyên Tổng Giám Mục Arturo Antonio Szymanski Ramírez của Tổng Giáo Phận San Luis Potosí, Mexiko. Ngài năm nay 95 tuổi. Ngay ở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha đã chào thăm vị Tổng Giám Mục cao niên này, và nhắc nhớ rằng, Đức Tổng Giám Mục Ramírez đã từng tham dự Công Đồng Vatican II, và giờ đây, tuy đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn đang làm việc trong một Giáo xứ.

Theo de.rv 12.09.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu 

Comments are closed.