“Nhân danh Thiên Chúa để sát hại chính là hành vi của Sa-tan” – Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 14.09.2016

0

“Nhân danh Thiên Chúa để sát hại chính là hành vi của Sa-tan”
Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 14.09.2016

n17

Khi tận mắt chứng kiến các tên Hồi giáo cực đoan sát hại Cha Jacques Hamel – một Linh mục người Pháp -, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi tất cả những ai tuyên xưng niềm tin tôn giáo hãy cùng nhau kết án hình thức bạo lực ấy. “Cha vô cùng ước mong làm sao cho tất cả những ai tuyên xưng niềm tin tôn giáo đều cùng nhau bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng rằng: Nhân danh Thiên Chúa để sát hại chính là hành vi của Sa-tan! – Đức Thánh Cha tuyên bố như thế trước những người thân của Cha Hamel, người đã bị những tên khủng bố của cái được gọi là “nhà nước Hồi giáo” cắt đứt cuống họng ngay khi Ngài đang cử hành Thánh Lễ trong nhà thờ của Ngài.

Vào sáng sớm thứ Tư vừa qua, tức ngày Giáo hội cử hành Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Đức Thánh Cha đã đã cùng với những người thân của Cha Hamel cử hành một Thánh Lễ tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Ngoài sự tham dự của 80 tín hữu đến từ miền Bắc nước Pháp ra, cũng còn có sự tham dự của Đức Tổng Giám Mục Dominique Lebrun của Tổng Giáo phận Rouen, nơi Thánh Etienne-du-Rouvray đã bị hành quyết cách dã man.

Đức Thánh Cha đã đánh một đường vòng từ hy tế đầu tiên trên Thập Giá của Chúa Giê-su, qua các vị Tử Đạo của Giáo hội tiên khởi, tới các vị Tử Đạo hôm nay. Lịch sử của các vụ sát nhân phát xuất từ sự hằn thù Đức Tin luôn lập đi lập lại cách liên tục, và càng ngày càng trở nên đẫm máu hơn so với thời Giáo hội nguyên thủy.

Ngày hôm nay các Ki-tô hữu bị sát hại, bị tra tấn, bị bỏ tù, cuống họng họ bị cắt, vì họ không chối bỏ Chúa Ki-tô. Vì thế, trong phạm vi này, chúng ta hãy đến với Cha Jacques của chúng ta: Ngài thuộc về đoàn các vị Tử Đạo ấy. Ngày hôm nay các Ki-tô hữu đang phải đau khổ trong lao tù, đang bị đau khổ vì bị tra tấn hay bị sát hại, vì họ không chối bỏ Chúa Giê-su, và điều đó làm cho chúng ta thực sự ước lượng được sự hung bạo của cuộc bách hại này. Sự bách hại mà với nó, người ta bắt các Ki-tô hữu phải Apostasie, nghĩa là phải chối bỏ Đức Tin, – chúng ta hãy gọi nó là hành vi của Sa-tan. Và vì thế, Cha vô cùng mong muốn làm sao cho tất cả những ai tuyên xưng niềm tin tôn giáo đều đồng loạt tuyên bố một cách rõ ràng rằng: Nhân danh Thiên Chúa để sát hại chính là hành vi của Sa-tan!

Không phải vì là Thiên Chúa mà Chúa Giê-su tự coi mình là người có “đặc ân riêng”, nhưng Ngài đã đi theo con đường “khiêm hạ, con đường gần gũi chúng ta”. Thiên Chúa, đấng chịu đóng đinh và trở nên khiêm hạ để cứu độ chúng ta, chính là “vị Tử Đạo Tiên Khởi”, Ngài là “Đấng đầu tiên đã hiến dâng mạng sống mình vì chúng ta.

Người ta đã cắt cuống họng Cha Jacques trên Thập Giá: Ngay khi Ngài cử hành hy tế Thập Giá của Chúa Ki-tô. Một con người tốt lành, hiền hậu và huynh đệ, người luôn luôn dấn thân cho hòa bình, đã bị sát hại, giống như thể Ngài là tên tội phạm hình sự vậy. Đó là sợi chỉ đỏ của Sa-tan trong những cuộc bách hại. Ngài đã đón nhận phúc Tử Đạo của mình nơi Bàn Thánh, trong sự hiệp nhất với cuộc Tử Đạo của Chúa Ki-tô. Nhưng có một điều khiến Cha phải suy nghĩ thực sự: Giữa khoảnh khắc khó khăn này, giữa bi kịch mà Ngài đã nhìn thấy nó đến với mình, Ngài đã không đánh mất sự sáng suốt, nhưng đã điểm mặt chỉ tên kẻ sát nhân một cách rõ ràng. Ngài đã nói rất rõ ràng như sau: Cút đi hỡi Sa-tan! Ngài đã trao hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta, Ngài đã trao hiến mạng sống để không chối bỏ Chúa Giê-su. Và từ hy tế của Chúa Giê-su trên bàn thờ, Ngài đã tố cáo kẻ chủ mưu của sự bách hại: Cút đi hỡi Sa-tan!

Giờ đây người ta có thể cầu xin nhờ vào lời bầu cử của Cha Jacques Hamel – Đức Thánh Cha giải thích: Người bị sát hại đang ở “trên Thiên Đàng”, Ngài là một vị Tử Đạo, và tất cả các vị Tử Đạo đều là Thánh.

Mẫu gương can đảm này, nhưng cũng là sự hy sinh mạng sống riêng, sự từ bỏ mình vì người khác, vì tình huynh muội giữa những con người – sẽ giúp tất cả chúng ta tiến về phía trước mà không hề hãi sợ. Chúng ta hãy cầu xin Ngài, xin Ngài ban cho chúng ta ơn dịu hiền, tình huynh muội, ơn bình an, và kể cả ơn can đảm để nói lên sự thật: Nhân danh Thiên Chúa để sát hại chính là hành vi của Sa-tan!

Theo de.rv 14.09.2016 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.