“Phục vụ và yêu thương” – Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô, ngày 04.11.2016

0

“Phục vụ và yêu thương”
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ
tưởng nhớ các Đức Hồng Y và Giám Mục quá cố, ngày 04.11.2016

47

Các Ngài đã đạt tới được đích điểm rồi: Các Đức Hồng Y và các Đức Giám mục đã qua đời trong năm vừa qua, giờ đây các Ngài đang ở bên Thiên Chúa, Đấng chính là “sực xác tín của Tình Yêu”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế vào trưa thứ Sáu vừa qua trong Thánh Lễ Tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Thánh Lễ này được cử hành để tưởng nhớ các Đức Hồng Y và Giám Mục đã qua đời trong năm vừa qua. Đích điểm này tồn tại trong sự phục vụ đối với Thiên Chúa và trong Tình Yêu đối với Ngài.

Tháng 11 chính là thời gian mà trong đó các tín hữu tưởng nhớ tới những người đã khuất theo một cách thức đặc biệt – Đức Thánh Cha cho biết. Nhờ vào sự phục vụ và Tình Yêu đối với Thiên Chúa, các Đức Hồng Y và Giám Mục quá cố đã hiện thực hóa kế hoạch của Thiên Chúa.

Trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, cái chết của các Ngài – trong thực tế – chính là đường dẫn vào đời sống viên mãn” – Đức Thánh Cha giảng. Thiên Chúa là thẩm phán xót thương và đầy cảm thông, Đấng kiểm định các hành vi dương thế. Vì thế, không gì có thể hủy bỏ Đức Tin vào Tình Yêu của Thiên Chúa.

Hiện hữu bên Thiên Chúa có nghĩa là có cuộc lữ hành dương thế phía sau mình. Ở đây, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, con đường bắt đầu với sự sinh ra và nơi Bí Tích Thanh Tẩy. Đối với các Giáo Sĩ, khoảnh khắc “Adsum” – “Này con đây” mà các Linh mục và các Giám mục thưa lúc được xướng tên để được phong chức – vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Với cách thức ấy, các Ngài đã được liên kết với Chúa Ki-tô. Trong giờ phút lâm tử, bất cứ vị Giáo Sĩ nào cũng nói một lần cuối cùng: “Này con đây!” – Đức Thánh Cha bổ sung. Và Ngài giải thích rằng, Chúa Ki-tô sẽ hiện diện trong giờ phút ấy và sẽ đồng hành với người quá cố.

Đức Thánh Cha cũng không quên ca ngợi chứng tá Đức Tin của các Đức Hồng Y và Giám Mục quá cố. Với Tình Yêu phụ tử, các Ngài đã dấn thân một cách đặc biệt cho những người nghèo, cho những người túng thiếu và cho những người cần tới sự giúp đỡ, và đã vượt lên trước các tín hữu với gương sáng. Một số người trong các Ngài đã làm chứng cho Tin Mừng “với một cách thức anh hùng”, bằng cách là các Ngài chịu đựng “những cực hình nặng nề”.

Theo de.rv 04.11.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.