“Chúng ta hãy cầu xin cho được ơn hoài nghi” – Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 15.12.2016

0

“Chúng ta hãy cầu xin cho được ơn hoài nghi”
Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 15.12.2016

173

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, qua bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã suy niệm về sự hoài nghi. Những con người vĩ đại của thế giới này đều có thể thực hiện cho mình sự hoài nghi, và đó là điều tuyệt vời – Đức Thánh Cha quả quyết. Nhưng những con người hoài nghi này đã phải canh chừng, bởi thường thì họ rất chắc chắn về quan điểm của mình, đến độ, mỗi khi Thiên Chúa chỉ cho họ những con đường mới, thì họ thường rơi vào sự dao động. “Và rồi họ nói rằng, bất cứ điều gì không theo quy tắc thì đều là tà đạo hết” – Đức Thánh Cha giải thích.

Ở điểm này, Đức Thánh Cha đã liên hệ đến Gio-an Tẩy Giả, người đã không sợ hãi trước việc nói lên quan điểm của ông trước những Luật Sĩ và những kẻ cầm quyền. “Đó là sự vĩ đại của Gio-an, một con người vĩ đại, người đã rao giảng sự thống hối, và đã không chỉ quở trách những kẻ cao ngạo qua những ám chỉ. Nhưng ông là người đã cho phép mình nghi ngờ trong lúc cuối đời. Và đó là một chương trình tốt đẹp của cuộc sống Ki-tô hữu.”

Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng của mình với một lời nguyện. Lần này, Ngài hướng lời nguyện lên cùng Thánh Gio-an Tẩy Giả:

Chúng ta hãy cầu xin Thánh Gio-an Tẩy Giả, xin Ngài giúp chúng ta có được sự can đảm tông đồ để luôn luôn nói mọi sự với chân lý; xin Ngài giúp chúng ta có được Tình Yêu tông đồ, để đón nhận con người với sự ít ỏi mà họ đang có thể có, với bước đi đầu tiên của họ. Thiên Chúa sẽ làm tất cả những điều tiếp theo. Và Chúng ta hãy cầu xin cho được ơn nghi ngờ. Thường thì bất cứ ai – có lẽ vào lúc cuối đời – sẽ tự hỏi: ´Có phải tất cả những gì mà tôi đã tin đều thật cả không, hay đó chỉ là những điều tưởng tượng?` Đó là cơn cám dỗ chống lại Đức Tin, chống lại Thiên Chúa. Cầu xin Thánh Cả Gio-an giúp chúng ta trên con đường đi theo vết chân ấy của Chúa.”

Theo de.rv 15.12.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.