Video: Thánh Lễ Tạ ơn mừng sinh nhật 80 tuổi của Đức Thánh Cha Phanxico

0

Thánh Lễ Tạ ơn mừng sinh nhật 80 tuổi
của Đức Thánh Cha Phanxico

Nguồn: Công Giáo Website

Comments are closed.