Chúng ta có thủ đắc một con tim mở ra cho Chúa Thánh Thần không? – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 22.05.2017

0

Chúng ta có thủ đắc một con tim mở ra cho Chúa Thánh Thần không?
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 22.05.2017

30

Đức Giê-su là Chúa”: đó là một mệnh đề mà bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng cần phải tuyên xưng trên môi miệng. Nhưng chỉ duy một mình Chúa Thánh Thần mới là Đấng dậy cho chúng ta lời tuyên xưng đó. Để lắng nghe Ngài, và nhờ vậy làm chứng cho Chúa Giê-su, cần phải có một con tim rộng mở. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Trong Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giê-su loan báo cho các môn đệ biết về cái chết đớn đau của Ngài đang đến gần, và chuẩn bị cho các ông trước biến cố bi ai đó, thì đồng thời Ngài cũng đã cố gắng trấn an các ông. “Thầy không để anh em mồ côi” – Chúa Giê-su hứa. Ngài sẽ sai “Đấng Bảo Trợ” đến với các môn đệ, Đấng ấy sẽ bảo vệ các ông.

Đức Thánh Cha đã triển khai bài giảng của Ngài dựa vào lời hứa trên của Chúa Giê-su đối với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Ngài đã nhấn mạnh một cách đặc biệt tới vai trò của Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha quả quyết – mới trao cho chúng ta niềm xác tín trước việc “được Chúa Giê-su cứu độ”, và chỉ có Ngài mới là Đấng dậy cho chúng ta tuyên xưng rằng, “Đức Giê-su là Chúa!

Chúa Thánh Thần, Đấng đồng hành với từng Ki-tô hữu và với Giáo hội:

Nếu không có Chúa Thánh Thần thì không ai trong chúng ta sẽ ở trong tình trạng để nói, để lắng nghe và để sống. Ở chỗ khác trong bài diễn từ dài này, Chúa Giê-su đã nói về Chúa Thánh Thần như sau: ´Ngài sẽ dẫn anh em tới chân lý vẹn toàn`, có nghĩa là Ngài sẽ đồng hành với chúng ta theo hướng chân lý vẹn toàn.

Chúa Thánh Thần sẽ nhắc cho các Tông Đồ nhớ lại tất cả những gì Chúa Giê-su đã nói, và sẽ dậy cho các ông biết mọi sự như được viết trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an.

Điều đó có nghĩa là, Chúa Thánh Thần chính là Đấng dẫn đường cho từng Ki-tô hữu, và Ngài cũng là Đấng chỉ đường cho Giáo hội. Đó là ân sủng mà Chúa Giê-su đã thực hiện cho chúng ta.”

Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – chính là đại ân sủng mà Chúa Giê-su đã thực hiện cho chúng ta, cụ thể thì đó là điều “làm cho chúng ta không bị lầm lạc.” Nhưng Chúa Thánh Thần cư ngụ ở đâu? Thưa: ở đó, nơi Ngài tìm thấy một con tim rộng mở.

Đức Thánh Cha đã tham chiếu Bài Đọc I được trích từ sách Công Vụ Tông Đồ. Bài Đọc này tường thuật cho chúng ta biết về một nữ thương gia chuyên buôn bán vải điều, tức bà Lydia. Bà là một phụ nữ “biết cách đối xử với những vấn đề”, và là người mà “Thiên Chúa đã giúp mở con tim ra để tham dự vào Lời Chúa.”

Chúa Thánh Thần không thể bước vào một con tim khép kín:

Chúa Thánh Thần mở con tim của bà Lydia ra để Ngài bước vào và làm cho bà trở thành một nữ môn đệ. Và điều đó ở ngay trong con tim, nơi chúng ta mang Chúa Thánh Thần. Giáo hội gọi Ngài là ´vị khách ngọt ngào` của tâm hồn – Ngài ngồi ở đây. Nhưng Ngài không thể bước vào con tim khép kín.”

Thật là lầm lạc khi tin rằng, người ta có thể “mua được chiếc chìa khóa” để mở những con tim bị khép kín của họ ra – Đức Thánh Cha cảnh báo:

Không, đó cũng là một ân sủng, một ân ban của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin mở cõi lòng của con ra để Chúa Thánh Thần bước vào và dậy cho con biết rằng, Đức Giê-su là Chúa.” Đó là một lời cầu nguyện mà chúng ta nên cầu nguyện trong ngày hôm nay – Đức Thánh Cha khuyên. Vì cần phải có một con tim mở rộng để “Chúa Thánh Thần bước vào cũng như để chúng ta có thể lắng nghe Chúa Thánh Thần.”

Chúng ta có thủ đắc một con tim rộng mở không?

Mỗi người nên tự đặt ra cho mình hai câu hỏi sau đây – Đức Thánh Cha mời gọi:

Thứ nhất: tôi có cầu xin Chúa ban ơn để con tim của tôi luôn rộng mở không? Thứ hai: Tôi có cố gắng lắng nghe Chúa Thánh Thần, lắng nghe những linh hứng của Ngài và lắng nghe những điều mà qua đó Ngài đang nói với con tim của tôi, để tôi tiếp tục ra đi trong cuộc sống người Ki-tô hữu, cũng như để tôi có thể làm chứng rằng, Đức Giê-su là Chúa không? Hôm nay chúng ta hãy nghĩ tới hai điều này: Con tim của tôi có mở rộng không? Tôi có cố gắng để lắng nghe Chúa Thánh Thần không? Chúng ta hãy tiến về phía trước trong đời sống Ki-tô hữu, và chúng ta cũng hãy làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô!

Theo de.rv 22.05.2017 cs

Lm. Đa-minh Thiệu 

Comments are closed.