Đức Thánh Cha: Cái nhìn của người Ki-tô hữu hướng về trời, đôi chân đặt trên đất –

0

Đức Thánh Cha:

Cái nhìn của người Ki-tô hữu hướng về trời, đôi chân đặt trên đất

Pope Francis gives the homily at the morning Mass at the Casa Santa Marta

Đức Thánh Cha Phanxico giảng Lễ sáng trong nhà nguyện Thánh Marta  26/05/2017 14:06

(Vatican Radio) Vị trí của người Ki-tô hữu trên trần gian để loan báo Chúa Giê-su; nhưng cái nhìn của họ hướng về trời để được kết hiệp với Ngài: đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico trong Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta hôm thứ Hai.

Ga-li-lê, nơi gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giê-su

Đức Thánh Cha Phanxico nói trong bài giảng rằng Kinh Thánh cho chúng ta ba cụm từ, ba điểm tham khảo cho hành trình của người Ki-tô hữu. Cụm từ thứ nhất là “ghi nhớ.” Chúa Giê-su Sống Lại bảo các tông đồ đi đến Ga-li-lê trước Ngài, và đó là nơi gặp gỡ đầu tiên với Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta “có Ga-li-lê riêng của chúng ta,” nơi Chúa Giê-su tỏ lộ Ngài ra lần đầu tiên, nơi chúng ta được biết Ngài và có được “niềm vui, sự nhiệt thành để bước theo Ngài.” Để “trở nên người Ki-tô hữu tốt lành luôn cần phải có sự ghi nhớ này về lần gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giê-su, hoặc những lần gặp gỡ sau đó.” Đó là “ơn sủng ghi nhớ” mà trong lúc bị thử thách cho tôi được sự vững vàng.”

Một cái nhìn hướng về trời, đôi chân đứng trên mặt đất

Điểm thứ hai để tham khảo là “cầu nguyện.” Khi Chúa Giê-su lên trời, Đức Thánh Cha giải thích, Ngài không cắt đứt mối quan hệ của Ngài với chúng ta: “Về mặt thân xác là đúng, nhưng Ngài luôn luôn liên kết với chúng ta qua cách can thiệp cho chúng ta. Người cho Chúa Cha thấy những vết thương của Ngài, cái giá mà Ngài phải trả cho chúng ta, cho ơn cứu độ của chúng ta.” Và vì vậy “chúng ta phải cầu xin ơn sủng biết chiêm ngắm nước trời, ơn sủng biết cầu nguyện, mối quan hệ với Chúa Giê-su trong lời cầu nguyện, trong giây phút Ngài nghe thấy chúng ta, Ngài ở với chúng ta”:

“Rồi có điểm [tham khảo]thứ ba: “thế gian”. Chúa Giê-su, trước khi Ngài rời bỏ các ông — như chúng ta nghe hôm qua trong Tin mừng về việc Chúa Lên Trời — nói với các ông: ‘Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.’ Hãy đi: vị trí của người Ki-tô hữu trên trần gian này là loan báo Lời của Chúa Giê-su, để nói rằng chúng ta được cứu rỗi, rằng Ngài đến để ban cho chúng ta ơn sủng, để đem tất cả chúng ta về cùng Ngài trước mặt Chúa Cha.”

Ghi nhớ, cầu nguyện, và sứ mạng

Đức Thánh Cha nói, đây là “vị thế tinh thần của người Ki-tô hữu,” ba điểm tham khảo cho cuộc sống của chúng ta: ghi nhớ, cầu nguyện, sứ mạng; và ba cụm từ cho hành trình của chúng ta: Ga-li-lê, nước trời, trần gian:

“Người Ki-tô hữu phải chuyển động trong ba chiều kích này, và cầu xin ơn sủng biết ghi nhớ: hãy nói với Chúa, “Xin đừng để con quên giây phút khi Người chọn con, xin đừng để con quên giây phút con gặp Chúa.” Rồi cầu nguyện, nhìn lên trời vì Người ở đó, đang can thiệp cho chúng ta. Ngài can thiệp cho chúng ta. Và rồi, ra đi thi hành sứ mạng: nghĩa là, không phải mọi người đều phải ra đi thi hành sứ mạng ở nước ngoài; thi hành sứ mạng là sống và mang lấy chứng tá Tin mừng, đó là làm mọi người biết Chúa Giê-su. Và làm việc đó qua chứng tá và qua Lời Người: vì nếu tôi nói với người khác về Chúa Giê-su, và về đời sống của người Ki-tô hữu, nhưng rồi tôi sống như người ngoại, điều đó chẳng ích gì. Sứ mạng sẽ không thể phát triển.”

Đời sống người Ki-tô hữu ngập tràn niềm vui

Thay vì vậy, nếu chúng ta sống trong sự ghi nhớ, trong lời cầu nguyện, và trong sứ mạng, Đức Thánh Cha kết luận, đời sống của người Ki-tô hữu sẽ rất đẹp, và cũng ngập tràn niềm vui:

“Và đây là lời cuối cùng Chúa Giê-su nói với chúng ta hôm nay trong Tin mừng: ‘Trong ngày đó, ngày mà anh em sống đời sống người Ki-tô hữu theo con đường này, anh em sẽ biết mọi thứ và không ai có thể lấy mất niềm vui của anh em.” Không ai, vì tôi có sự ghi nhớ lần gặp gỡ với Chúa Giê-su; tôi chắc chắn rằng Chúa Giê-su trên trời trong giây phút này Ngài đang can thiệp cho tôi. Người ở cùng tôi; và tôi cầu nguyện và tôi có sự can đảm để nói ra, để thoát ra khỏi con người của tôi, và nói với người khác và mang lấy chứng tá trong đời sống của tôi rằng Chúa Giê-su đã sống lại, Người đang sống. Sự ghi nhớ, cầu nguyện, sứ mạng. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng hiểu được vị thế này của đời sống người Ki-tô hữu và tiến bước với niềm vui, với niềm vui không ai có thể lấy của chúng ta.”

[Nguồn: radiovaticana]

 [Chuyển ngữ: TRI KHOAN 27/05/2017]

Comments are closed.