Đức Thánh Cha chứng nhận bậc nhân đức anh hùng của Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

0

Đức Thánh Cha chứng nhận bậc nhân đức anh hùng
của Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

374

Vào sáng thứ Năm ngày mồng 04 tháng 05 năm 2017 vừa qua, trong một cuộc hội kiến riêng tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tiếp đón Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, và Ngài đã ủy quyền cho Đức Hồng Y Amato được công bố những sắc lệnh sau:

1. Những vị sau đây được công nhận là đã thực hiện ít nhất một phép lạ: Francisco Sánchez Solano Jiménez (1870-1957); Nam tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, Linh mục Dòng Minorit – Cha Adélaïde de Batz de Trenquelléon (1784-1828); Nữ tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, nữ sáng lập viên của Dòng Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Nữ Tu Clara Fey (1815-1894); Nữ tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, nữ sáng lập viên của Hội Dòng Chị Em Chúa Giê-su Hài Đồng – Nữ Tu Giuseppa Saturnina Rodríguez (1823-1896); Nữ tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, nữ sáng lập viện của Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su – Nữ Tu Caterina de Maria.

2. Nam tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, nam Giáo dân, cha của một gia đình – ông Luciano Botovaso (bị sát hại vào năm 1947 tại Vohipeno, Madagaskar) được công nhận đã chết với tư cách là một vị Tử Đạo.

3. Những vị sau đây được chứng nhận là đã đạt tới bậc nhân đức anh hùng: Nam tôi tới đáng kính của Thiên Chúa, Tổng Giám Mục Florenz – Đức Hồng Y Elia dalla Costa (1872-1961); Nam tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, nguyên Chủ Tịch Hồi Đồng Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh Vatican – Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1928-2002); Nữ tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, sáng lập viên của Hội Dòng Ursuline Thánh Tâm Đức Mẹ – Nữ Tu Giovanna Meneghini (1868-1918); Nữ tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, nguyên Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng Các Nữ Tỳ khó nghèo – Nữ Tu Vincenza Cusmano (1826-1894); Nam tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, Giáo dân, cha của một gia đình, sáng lập viên của cộng đoàn Regina Pacis – ông Alessandro Nottegar (1943-1986); Nữ tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, nữ giáo dân – bà Edvige Carboni (1880-1952); và Nữ tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, phụ trách văn phòng nhân sự của Santa Croce và của Opus Dei – bà Guadalupe Ortiz de Landázuri Fernández de Heredia (1916-1975).

Theo Zenit.org 4.05.2017

J.Ngọc Hà

Comments are closed.