Kết quả điện tâm đồ phẳng lỳ của con tim – Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 29.05.2017

0

 Kết quả điện tâm đồ phẳng lỳ của con tim 

Bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 29.05.2017

Viêc “đo điện tâm đồ thiêng liêng” một con tim sẽ đưa tới kết quả là một vạch thẳng phẳng lỳ, nếu con tim ấy không chấp nhận những linh hứng của Chúa Thánh Thần: ai sống với tư cách là người Ki-tô hữu, người ấy sẽ chỉ trích một Đức Tin nguội lạnh và mang tính ý thức hệ. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của Ngài, Đức Thánh Cha đã đề cập tới sự chuyển động nội tâm mà Chúa Thánh Thần gây ra trong Giáo hội và trong con tim của các tín hữu. 

SS. Francesco - Messa Santa Marta 20-03-2017 @Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano

Bài Đọc I trong ngày được trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, mô tả về một biến cố có thể gọi là Lễ Hiện Xuống tại cộng đoàn Ê-phê-sô: Cộng đoàn này đã được Thanh Tẩy, nhưng chỉ có được kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần nhờ vào Thánh Phao-lô, và khi Ngài đặt tay trên ai thì Chúa Thánh Thần liền xuống trên người ấy.

Tôi có khả năng lắng nghe Ngài không? Tôi có khả năng cầu xin sự linh hứng của Ngài không? Hay tôi tự đưa ra quyết định để nói hay để làm một điều gì đó? Phải chăng con tim của tôi là một con tim chai cứng và không hề có những cảm xúc? Vì có những con tim khi chúng ta đo điện tâm đồ cho chúng thì chúng lại chỉ ra một vạch thẳng bằng phẳng, không hề có sự rung động. Sách Tin Mừng cũng chỉ ra nhiều con tim như thế, chúng ta hãy nghĩ tới các Luật Sĩ: Họ tin Thiên Chúa, họ biết tất cả mọi giới luật, nhưng con tim của họ đóng kín, không chuyển động, họ không để cho mình bị mang ra khỏi sự an nhiên tự tại.” Đức Thánh Cha khuyên rằng, người ta nên để cho mình bị “gây băn khoăn” bởi Chúa Thánh Thần.

Điều đó tuyệt đối không phải là chủ nghĩa đa cảm, để cảm thấy một điều chi đó trong lòng và rồi đi theo cảm xúc đó. “Cảm xúc và biện phân: biện phân điều mà tôi cảm thấy trong lòng mình, vì Chúa Thánh Thần chính là bậc Thầy của sự biện phân. Một người nào đó không có những chuyển động trong lòng, thì người ấy sẽ không biện phân được điều gì đang xảy ra, và đó là một con người với Đức Tin nguội lạnh, với Đức Tin mang tính ý thức hệ. Đức Tin của họ chỉ là một hệ tư tưởng.”

Đó chính là thảm cảnh của các Luật Sĩ, họ đã xem Chúa Giê-su là mục tiêu – Đức Thánh Cha giải thích. Và nhân những ngày trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ngài mời gọi mọi người hãy xác định mối tương qua nội tâm của mình với Chúa Thánh Thần. “Tôi có cầu xin Ngài để Ngài dẫn tôi đi trên con đường mà tôi phải chọn mỗi ngày trong cuộc đời mình không? Tôi có cầu xin Ngài để Ngài ban cho tôi ơn biết biện phân giữa sự thiện và sự dữ không? Sự thiện và sự dữ sẽ để cho mình được phân biệt với nhau ngay lập tức – nhưng cũng có những điều dữ ngấm ngầm, nó có vẻ như chỉ ít tốt hơn thôi, và nó che giấu sự ác. Tôi có cầu xin ân sủng đó không? Hôm nay Cha muốn gieo rắc những câu hỏi đó vào trong tâm hồn anh chị em!

(theo de.rv 29.05.2017 gs)
Đa-minh Thiệu

Comments are closed.