Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin có Tân Tổng Trưởng

0

Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin có Tân Tổng Trưởng

127

Theo thông cáo của Tòa Thánh Vatican vào sáng thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria làm Tân Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. Vị Tân Tổng Trưởng này nguyên là một Tu Sĩ Dòng Tên, người Tây-ban-nha, và là một Thần Học Gia. Từ nhiều năm nay, Ngài là Tổng Thư Ký của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Với chức vụ mới, Đức Tổng Giám Mục Ladaria sẽ trở thành người kế nhiệm của Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức. Nhiệm kỳ của Đức Hồng Y này sẽ còn kéo dài đến hết Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017. Tuy nhiên, lý do nào khiến Đức Hồng Y người Đức không còn tiếp tục làm người lãnh đạo của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin nữa, giờ đây vẫn chưa được công bố.

Tên đầy đủ của vị Tân Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin là Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ. Nơi sinh của Ngài là Mallorca, Tây-ban-nha. Trước khi gia nhập Dòng Tên vào năm 1966, Ngài đã là một Luật Sư. Ngài tốt nghiệp Thần Học trong trường Sank Georgen của Dòng Tên tại Frankfurt am Mai, Đức Quốc. Từ giữa những năm 1980 của thế kỷ vừa qua, Ngài đã dậy Thần Học tại Đại Học Giáo Hoàng  Gregoriana ở Rô-ma. Vào năm 2008, Ngài được Đức Thánh Cha Bê-nê-đích-tô XVI bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin với tư cách là người kế nhiệm Đức Tổng Giám Mục (bây giờ đã là Hồng Y) Angelo Amato, và ngay sau đó được tấn phong Giám Mục. Vào năm 2013, khi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trở thành Giáo Hoàng, Đức Tổng Giám Mục Ladaria vẫn tiếp tục được Đức Tân Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Vào Chúa Nhật ngày mồng 02 tháng 07 năm 2017, nhiệm kỳ kéo dài năm năm của Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller với tư cách là người đứng đầu Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ kết thúc. Vào năm 2012, vị Hồng Y người Đức này đã được Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI bổ nhiệm làm người kế vị của Đức Hồng Y William Levada, người đã đến tuổi về hưu. Bản thân Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI cũng đã từng làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin trong suốt nhiều năm trời, trước khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng.

Đức Hồng Y Müller sinh tại Mainz, Đức Quốc. Ngài đã bảo vệ luận án Tiến Sĩ Thần Học về Karl Lehmann. Sau đó Ngài dậy về Tín Lý tại München trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục của Regensburg.

Theo de.rv 01.07.2017 ord

J. Ngọc Hà

Comments are closed.