Thiệp mời: Thánh Lễ Khấn Dòng và Tạ ơn Mừng ngân – kim khánh khấn dòng, Năm 2017

0

THIỆP MỜI THÁNH LỄ KHẤN DÒNG VÀ TẠ ƠN
TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU, TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI
MỪNG NGÂN – KIM KHÁNH KHẤN DÒNG

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI

Comments are closed.