Thơ: Chữ Tự

0

228

Cuộc đời ai cũng có
Những chữ TỰ “lạ kỳ”
Có khi ta TỰ PHỤ
Vì tưởng mình là “to”

Có khi thấy TỰ ÁI
Khi bị trách, bị chê
Rồi TỰ CAO TỰ ĐẠI
Tưởng số dzách là ta

Thấy hơn người một chút
Đã vênh váo TỰ KIÊU
Dám khinh người ra mặt
TỰ TÔN mình thật cao

Bởi vì TỰ TIN thiếu
Nên mặc cảm TỰ TI
Khi làm sai, làm láo
TỰ BIỆN HỘ nọ kia

Bất túc và bất trác
Định mệnh kiếp phàm nhân
Dám TỰ MÃN là “chết”
Nếu chẳng biết ăn năn

Rất cần lòng TỰ TRỌNG
Biết ta để biết người
Quên mình là biết sống
TỰ NGUYỆN thật tuyệt vời

TỰ NHIÊN luôn cần thiết
Đừng kiểu cách với nhau
Có thể là TỰ HẠI
Nếu không biết TỰ TRÀO

Tội lỗi nhiều như cỏ
TỰ THÚ xin thứ tha
Rất cần phải TỰ HẠ
TỰ NHẬN mình kém thua

Hôm nay con TỰ XÉT
Bụi tro chẳng đáng chi
Con cúi đầu TỰ HỐI
Lạy Chúa, xin thứ tha!

Con không dám TỰ TIỆN
Làm theo ý riêng tư
Xin dạy con TỰ HIẾN
Để con được TỰ DO

TRẦM THIÊN THU
Sáng 26-8-2017

Comments are closed.