Farc xin “được Đức Thánh Cha tha thứ vì những giọt nước mắt họ đã gây ra”

0

Farc xin “được Đức Thánh Cha tha thứ vì những giọt nước mắt họ đã gây ra”

Người lãnh đạo Timochenko viết thư gửi đến Đức Phanxico, nâng cao tầm quan trọng của chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến Colombia

Farc xin “được Đức Thánh Cha tha thứ vì những giọt nước mắt họ đã gây ra”

DOMENICO AGASSO JR

VILLAVICENCIO

Họ xin lỗi Đức Thánh Cha “vì sự đau đớn họ đã gây ra cho dân tộc Columbia.” FARC cầu xin sự tha thứ của Đức Phanxico vì những giọt nước mắt đã gây ra cho người Columbia trong một thư ngỏ do người lãnh đạo, Timochenko, của họ viết gửi tới Đức Thánh Cha trong chuyến thăm của ngài đến Columbia.

Người lãnh đạo chính trị của phong trào cách mạng Columbia theo Mác-xít “khiêm tốn” viết thư gửi cho Đức Thánh Cha – mô tả ông ta là “người rất khâm phục” Đức Thánh Cha – “trong hai cương vị công dân của Columbia, một là vừa tham gia vào đời sống lập hiến của đất nước, và lại là nhà lãnh đạo của một đảng chính trị mới được khai sinh trong cùng quảng trường (Bolivar, ed.) nơi Đức Thánh Cha đã nói những lời rất thông thái với giới trẻ của Columbia.”

Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko tiết lộ rằng ông đã “rất xúc động vì sự hiện diện thánh thiện của Đức thánh Cha trên quê hương của tôi, nơi người dân có được đặc ân lắng nghe những lời nói của niềm tin, của hy vọng, của niềm vui, của yêu thương, hòa giải, và hòa bình. Đối với ông Timochenko, những lời “khai sáng” của Đức Thánh Cha Phanxico “soi sáng cho bóng đêm đã che phủ trên đời sống của dân tộc quá lâu. Xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha.”

Timochenko tin chắc rằng sự hiện diện của vị Giám mục Roma ở Columbia sẽ để lại “những dấu chân sâu đậm” trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ. Từ “bước đi đầu tiên của Đức Thánh Cha trong đất nước của con, con cảm nhận rằng cuối cùng một điều gì đó đang thay đổi.”

Ông tiếp tục nhắc lại rằng ông là người lãnh đạo của “một tổ chức đã gạt vấn đề vũ trang sang một bên và tái hội nhập vào xã hội sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh. Chúng con đã bỏ đi tất cả những cuộc phô trương lòng hận thù và bạo lực, chúng con được tạo động lực để tha thứ cho những người đã từng là kẻ thù của chúng con và những người đã gây ra quá nhiều tổn thất cho dân tộc của chúng con; chúng con cũng cam kết thực hiện hành động bổn phận phải chấp nhận những lỗi lầm của chúng con và cầu xin sự tha thứ từ tất cả những người đàn ông và phụ nữ đã từng là nạn nhân của các hành động của chúng con theo cách này hay cách khác.”

“Những lời trình bày lặp đi lặp lại về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa” của Đức Phanxico “đã thúc giục con cầu xin sự tha thứ của cha vì bất cứ giọt nước mắt hay sự đau đớn nào mà chúng con đã gây ra cho dân tộc Columbia.” Rồi ông cam kết rằng “nguồn động lực khơi gợi cho lòng khát khao của chúng con mạnh hơn bất kỳ điều gì, đó là đạt được công bình cho những người bị loại trừ và bị bắt bớ trong đất nước của chúng con.”

Cuối cùng ông nói thêm: bây giờ Farc chỉ có một “ước mơ” duy nhất là Đức Thánh Cha tha thứ cho họ.

[Nguồn: vaticaninsider]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 09/09/2017]

Comments are closed.