Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ để thể hiện lòng kính trọng đối với Thánh Bộ Các Giáo Hội Phương Đông

0

Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ
để thể hiện lòng kính trọng
đối với Thánh Bộ Các Giáo Hội Phương Đông

160

Thứ Năm vừa qua là kỷ niệm tròn 100 năm ngày Thánh Bộ Các Giáo Hội Đông Phương được thành lập. Vì thế, để thể hiện lòng kính trọng đối với cơ quan này, Đức Thánh Cha đã đến thăm trụ sợ của Thánh Bộ nói trên cũng như thăm Viện Giáo Hoàng về Phương Đông. Sau đó, cùng với các thành viên của hai cơ quan trên và một số vị khách, Đức Thánh Cha đã cử hành một Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.

Cả Thánh Bộ phụ trách các Giáo hội Phương Đông lẫn Viện Giáo Hoàng về Phương Đông đều được Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XV thành lập vào năm 1917. “Hồi đó, thế chiến thứ nhất đang sục sôi; hôm nay, như Cha đã nói nhiều lần rồi, chúng ta cũng đang trải qua một cuộc thế chiến khác, nhưng trên từng khu vực” – Đức Thánh Cha giảng. Ngài đã than phiền cách đặc biệt về “những cuộc bách hại đầy bi ai, và về một cuộc ly tán càng ngày càng kinh khủng nơi nhiều thành viên của các Giáo Hội Phương Đông. Vì thế, chắc chắn người ta sẽ tự hỏi “tại sao?” – và “tại sao Thiên Chúa lại cho phép xảy ra như thế?”, Kinh Thánh cũng đã đặt vấn đề như thế rồi”.

Cách thức tốt nhất để “xâm nhập vào được tư tưởng của Thiên Chúa” đó là việc cầu nguyện – Đức Thánh Cha giải thích. Nhưng để cầu nguyện, người ta cần tới “sự can đảm của Đức Tin”, và như thế, dám hiên ngang nghĩ rằng, Thiên Chúa đang thực sự lắng nghe. Ai dám “gõ vào con tim của Thiên Chúa”, người ấy sẽ nhận được Thánh Thần như được trình bày trong bài Tin Mừng của ngày. “Đó là một ơn ban, đó là cái “hơn nữa” của Thiên Chúa”.

Điều mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong cái “hơn nữa” ấy chính là Thánh Thần. Bằng việc cầu nguyện, con người sẽ gõ vào cánh cửa của Thiên Chúa để nhận được ân sủng. Và Ngài, Thiên Chúa Cha, sẽ ban cho tôi ơn này và hơn nữa: ơn Chúa Thánh Thần.”

Để cùng cử hành Thánh Lễ với Đức Thánh Cha tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả vào sáng thứ Năm vừa qua, nhiều Đức Thượng Phụ Giáo Chủ và các Đức Tổng Giám Mục của các Giáo hội Đông Phương khác nhau cũng đã đến Rô-ma. Trong khu vườn của Viện Giáo Hoàng về Đông Phương, dưới sự hiện diện của nhiều người, trong đó có cả các sinh viên, Đức Thánh Cha đã làm phép một cây bách, biểu tượng của nhiều nền văn hóa khác nhau thuộc vùng Địa Trung Hải. Đó là một loại cây gỗ có sức chịu đựng dẻo dai. Nó thường được sử dụng để làm nhà hay để đóng tàu thuyền. Theo truyền thống Ki-tô giáo, cây bách chính là cây sự sống.

Theo de.rv 12.10.2017 gs

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.