Trực Tuyến: Thánh Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc Thứ Năm Tuần Thánh

0

Trực Tuyến: Thánh Lễ Truyền Dầu
tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc Thứ Năm Tuần Thánh

Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự Thánh Lễ làm phép dầu tại Thánh Đường Chính Tòa Giáo Phận Xuân Lộc vào lúc 08h30′ ngày 29.03.2018

Nguồn: http://giaophanxuanloc.net

Comments are closed.

phone-icon