Sống với tư cách là bạn hữu của Chúa Giê-su – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 14.05.2018

0

Sống với tư cách là bạn hữu của Chúa Giê-su
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 14.05.2018

Tình bằng hữu với Chúa Giê-su không phải là chuyện ngẫu nhiên: có thể nói được rằng, đó là điều được tiền định cho chúng ta, là “số phận”, và là “lá thăm” của chúng ta. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế khi Ngài giảng trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Chúng ta đã lãnh nhận niềm hạnh phúc này – trở nên bạn hữu với Chúa Giê-su – như là “lá thăm” của chúng ta, tức một cái gì đó xác định chúng ta” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Bài giảng của Ngài được khởi đi từ Bài Đọc trong ngày nói về ơn gọi của mỗi người, và cụ thể, sống với tư cách là những người bạn hữu của Thiên Chúa. “Các Tông Đồ cũng đã nhận được một quà tặng như thế, thực ra là mãnh liệt hơn, nhưng đồng thời cũng chính là món quà đó” – Đức Thánh Cha gợi nhớ. “Với tư cách là những người Ki-tô hữu, tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận được món quà ấy: trở nên thân thiện, trở thành đường dẫn tới con tim của Chúa Giê-su, dẫn tới tình bằng hữu với Chúa Giê-su.” “Lá thăm” và “số phận” của chúng ta thì vô cùng đơn giản: trở nên những người bạn hữu của Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha giải thích: “Đó là một ân ban mà Thiên Chúa luôn dành sẵn cho chúng ta; một tặng phẩm mà Ngài luôn giữ sự tín trung với nó.”

Chúa Giê-su không bao giờ khước từ tình bằng hữu của Ngài với cả những ai lừa dối Ngài

Thường xảy ra chuyện chúng ta không chịu vun đắp cho tình bằng hữu ấy, chúng ta trở nên xa cách với Ngài “vì tội lỗi và vì những tính khí của chúng ta” – Đức Thánh Cha chia sẻ. Nhưng Chúa Giê-su vẫn luôn trung tín với tình bằng hữu: “Như bài Tin Mừng trong ngày (Ga 15,9-17) thuật lại cho chúng ta nghe, Chúa Giê-su không còn gọi chúng ta là ´tôi tớ` nữa, nhưng đã gọi chúng ta là những ´người bạn`”. Và Ngài giữ lời ấy cho đến cùng, vì Ngài tín trung – ngay cả đối với Giu-đa. “Lời cuối cùng mà Ngài nói với ông ta trước khi bị phản bội là: ´này bạn`. Ngài không nói với ông ta rằng: “Mày hãy cút đi!

Chúa Giê-su là người bạn của chúng ta. Và Giu-đa đã quyết đi theo một số phận khác, ông đã chọn cho mình một là thăm khác, ông đã xa rời Chúa Giê-su. Và đó chính là sự bội giáo: xa rời Chúa Giê-su. Một người bạn, giờ đây biến thành kẻ thù; một người bạn trở nên thờ ơ lãnh đạm, hay một người bạn trở thành kẻ phản bội.

Lưu lại trong tình bằng hữu với Chúa Giê-su

Khi người ta tổ chức bầu chọn một người để thay thế cho Giu-đa và để “trở thành chứng nhân cho sự phục sinh của Ngài”, “chứng nhân cho quà tặng Tình Yêu ấy”, thì lá phiếu đã rơi trúng Mát-thi-a như Bài Đọc I trong ngày thuật lại (Cv 1,15-17.20-26). “Bạn hữu là một người chia sẻ những bí mật của mình với bạn” – Đức Thánh Cha giải thích. Và trong Tin Mừng Chúa Giê-su cũng đã nói như thế: “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì Thầy đã chia sẻ với anh em tất cả những gì Thầy đã nghe được từ Chúa Cha”. Và tình bằng hữu là như thế, rất đơn giản, nó chính là “lá phiếu” và là “số phận” của chúng ta; chúng ta đã lãnh nhận được hai điều ấy giống hệt như điều Giu-đa và Mát-thi-a đã lãnh nhận.

Chúng ta chỉ cần nghĩ: Ngài không phủ nhận ân ban đó, Ngài không phủ nhận chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta đến cùng! Và nếu chúng ta rời xa Ngài vì những yếu đuối của mình, thì Ngài cũng vẫn chờ đợi; Ngài chờ đợ và sẽ không bao giờ biết mỏi mệt để nói với chúng ta: ´Hỡi người bạn của Ta, Ta chờ đợi bạn. Hỡi bạn của Ta, bạn muốn gì? Hỡi bạn của Ta, tại sao bạn lại phản bội Ta bằng một nụ hôn?” Chúa Giê-su luôn trung tín với tình bằng hữu của Ngài với chúng ta, và vì thế chúng ta phải xin Ngài ban cho chúng ta ơn biết lưu lại trong Tình Yêu và trong tình bằng hữu của Ngài – Đức Thánh Cha khóa lại bài giảng của mình: “Lưu lại trong tình bằng hữu mà chúng ta đã lãnh nhận từ Ngài với tư cách là một ân ban, vì đó là lá thăm của chúng ta – vô cùng đơn giản!

Theo vaticannews.va – 14 Mai 2018, 12:29

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.