Đức Thánh Cha chấp nhận đơn xin từ chức của nhiều Giám mục Chi-lê

0

Đức Thánh Cha chấp nhận đơn xin từ chức
của nhiều Giám mục Chi-lê

Liên quan đến Scandal lạm dụng tình dục, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chấp nhận đơn xin từ chức của ba Giám mục Chi-lê. Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế vào sáng thứ Hai vừa qua.

Ba vị Giám mục được chấp nhận cho từ chức đó là Đức Cha Cristián Caro Cordero, Tổng Giám mục của Puerto Montt, và Đức Cha Gonzalo Duarte García De Cortázar, Giám mục Giáo phận Valparaiso. Ngoài những lý do khác ra, hai vị Giám mục trên còn tới hạn tuổi 75. Cha Ricardo Basilio Morales Galindo, người thuộc tỉnh Mercedarier, được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa – “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” – của Puerto Montt.

Còn Đức Cha Pedro Mario Ossandón Buljevic, hiện đang là Giám mục phụ tá của Giáo phận Santiago del Cile, tạm thời được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa của Giáo phận Valparaiso.

Ngoài hai vị Giám mục trên, Đức Thánh Cha cũng còn chấp nhận đơn xin từ chức của Đức Cha Juan Barros Madrid, Giám mục của Osorno nữa. Theo công bố của Tòa Thánh, Đức Cha Juan Barros Madrid sẽ được hưởng một năm gọi là “Năm Sabbat”. Giống như hai trường hợp nêu trên, Giáo phận Osorno cũng sẽ được quản trị tạm thời bởi một vị Giám Quản Tông Tòa – sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis. Nhưng hiện tại, Tòa Giám mục của Giáo phận này vẫn đang còn trống ngôi. Có lẽ Đức Cha Jorge Enrique Concha Cayuqueo, cũng đang là Giám mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Santiago del Cile, sẽ được chỉ định để đảm nhận chức vụ trên.

Sau chuyến Tông du của Ngài tới Chi-lê, Đức Thánh Cha đã mời các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục của quốc gia này tới Rô-ma để nói chuyện. Ngài cũng đã triệu tập tất cả các Giám mục của quốc gia này tới Rô-ma để thảo luận với Ngài về cách xử lý những Scandal liên quan đến những vụ lạm dụng tình dục mà chúng đã đẩy Giáo hội Chi-lê vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Sau đó, các Đức Giám mục của quốc gia này đã đưa ra một quyết định chưa hề có tiền lệ: tất cả đều xin từ chức!

Theo vatican news – cs – 11 Juni 2018, 12:36

Minh Trần

Comments are closed.