Thơ: Mừng ngày của Cha

0

Xin được tôn vinh những người Cha
Chúa nhật tháng sáu của tuần ba
Dù cho xa cách xin hãy nhớ
Trở về đoàn tụ chúc mừng Cha.

Con xin đại diện hết mọi nhà
Mừng Quý Đức Cha ngày của Cha
Cùng mừng chúc Quý Cha Hạt Trưởng
Cha Dòng Cha Triều cũng là Cha.

Chúc mừng những người Cha trần thế
Nghĩa cử của Cha quá cao dầy
Bao nhiêu công sức không thể kể
Con nguyền ghi tạc mãi từ đây.

Đem núi sánh công Cha chẳng đủ
Bao công vất vả cả cuộc đời
Mồ hôi nước mắt ôi đủ thứ
Dãi nắng dầm mưa một kiếp người.

Con xin đại diện những người con
Dù Cha đã mất cũng như còn
Nói lên tấm lòng con hiếu thảo
Chúc Cha an mạnh cả xác hồn.

Cha cứ an tâm đến tuổi già
Có con mãi mãi ở bên Cha
Đừng lo tuổi già sầu cô quạnh
Con đây nguyện sẽ đáp đền Cha.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.