Thơ: Ngày Mười Ba

0

NGÀY MƯỜI BA

Ngày mười ba chẳng hề xui
Vì là ngày Mẹ Chúa Trời hiện ra
Năm xưa tại Fátima
Cứ mười ba, Mẹ hiện ra đúng ngày
Chăn chiên ba trẻ ngất ngây
Ngắm nhìn Bà Đẹp, ước bay về trời
Quyết tâm thay đổi cuộc đời
Hằng ngày kinh nguyện Mân Côi chuyên cần
Tôn sùng Thánh Mẫu từ nhân
Mẹ thương đưa dẫn tới gần Giêsu

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-6-2018

Comments are closed.