Thơ: Ra đi

0

RA ĐI
[Niệm khúc Mc 6:7-13 ≈ Mt 10: 5-15; Lc 9:1-6]

Cánh đồng trần thế mênh mông
Khắp nơi lúa đã trĩu bông chín vàng
Lệnh truyền Thiên Chúa rõ ràng
Ra đi loan báo Tin Mừng mọi nơi
Môn đồ từng cặp, từng đôi
Ra đi không phải để chơi hết ngày
Mà đi với gánh nặng vai
Sứ vụ vai này, trách nhiệm vai kia
Ra đi nhưng chớ mang gì
Cấm lòng vương vấn, chỉ trừ gậy thôi
Ra đi kêu gọi mọi người
Ăn năn để hưởng Nước Trời mai sau
Chữa lành xác bệnh, hồn đau
Triệt loài quỷ dữ lắm mưu hại đời
Không mang chi để nhẹ người
Linh hồn cũng nhẹ, về Trời mới mau
Xác hồn vướng víu lắm điều
Khó mà thoát nợ, làm sao về Trời?
Môn đồ từng cặp, từng đôi
Giúp nhau và cũng giữ đời cho nhau
Một mình dễ bị té đau
Hai người cùng bước dắt dìu nhau đi
Đi về hướng Chúa Giêsu
Cứ nhìn thẳng, chớ liếc gì dọc ngang!

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật XV TN-B, 15-7-2018

Comments are closed.