Chúa Thánh Thần là men của Đức Tin – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 19.10.2018

0

Chúa Thánh Thần là men của Đức Tin
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 19.10.2018

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng về sự giả hình, và cụ thể là về “những Ki-tô hữu giả hình”. Ngài giải thích rằng, sự giả hình xảy ra “khi người ta không đón nhận Chúa Thánh Thần”, vì Thần Khí của Thiên Chúa chính là “men” giúp cho Đức Tin được phát triển.

Dựa vào bài Tin Mừng trong ngày (Lc 12,1-7), Đức Thánh Cha khuyên mọi người hãy tiến về phía trước với “men của Chúa Thánh Thần”. Đó là một gia tài mà Thiên Chúa ban cho tất cả nhân loại. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng giải thích về hai loại người rất khác nhau mà Bài Tin Mừng nói tới.

Một mặt thì đó là những người đi theo “men Pha-ri-siêu”, tức những kẻ tự nhốt mình lại trong chính mình, và chỉ quan tâm tới việc họ có thể làm cách nào để tạo ảnh hưởng trên người khác. Như một ví dụ, Đức Thánh Cha đã nêu ra những người, mà một tay thì làm phúc bố thí, nhưng tay kia thì lại làm rùm beng lên cho mọi người đều thấy. Tuy nhiên, nếu ai đó thực sự cần tới sự giúp đỡ thì người ấy sẽ không thấy mặt mũi những kẻ vẫn rêu rao rằng mình chuyên đi bố thí đâu nữa.

Chúa Giê-su không khoan thứ cho sự giả hình

Loại men ấy – như Chúa Giê-su nói – rất nguy hiểm. Anh chị em hãy cẩn trọng trước thứ men đó. Nó chính là sự giả hình! Chúa Giê-su không khoan thứ cho sự giả hình. Giả hình nằm ở chỗ là khi người ta muốn chau truốt vẻ bên ngoài, kể cả với những điệu bộ ra vẻ con nhà gia giáo, nhưng với những thói quen xấu trong lòng. Và chính Chúa Giê-su nói: ´Bên ngoài thì các ngươi trông rất tốt lành, nhưng bên trong các ngươi thì toàn là những điều thối tha và hư hỏng, ở đó chỉ có sự đổ nát`. Thứ men này phát triển từ trong ra ngoài, và nó chính là một thứ men lớn lên mà không có tương lai, vì trong sự ích kỷ, người ta sẽ chỉ quay về với chính bản thân mình, và ở đó không có tương lai. Nhưng cũng có một loại người mà chúng ta thấy nơi họ có một thứ men khác, nó ngược hẳn lại với thứ men mà chúng ta đã nghe ở trên: Thứ men này phát triển từ ngoài vào trong. Thứ men này phát triển vơi tư cách là một di sản.

Bài giảng của Đức Thánh Cha cũng đề cập tới Bài Đọc I trong ngày, tức bài trích thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-sô, ở đó Thánh Nhân viết rằng, “trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ”. Những con người được chọn ấy chính là những con người được điều chỉnh “từ ngoài vào trong”.

Đôi khi những người này cũng phạm phải những lầm lỗi, nhưng họ tự sửa chữa bản thân mình; đôi khi họ té ngã, nhưng họ lại đứng lên ngay. Đôi lúc họ phạm tội, nhưng họ thống hối ngay. Và luôn luôn họ được điều chỉnh từ bên ngoài vào tới bên trong, từ bên ngoài để hướng tới di sản của Thiên Chúa – vì Ngài đã hứa điều đó. Và đó là những con người vui mừng, vì một niềm hạnh phúc rất lớn lao đã được hứa ban cho họ: Họ trở nên vinh quang và lời ngợi khen Thiên Chúa. Và như Thánh Phao-lô nói, men cho mỗi người chính là Chúa Thánh Thần, Đấng thôi thúc chúng ta ca ngợi vinh quang Ngài, vinh quang của Thiên Chúa.

Những Ki-tô hữu giả hình chính là những người không đón nhận Chúa Thánh Thần

Rất tiếc, cũng có những Ki-tô hữu giả hình, tức những kẻ không đón nhận Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha giải thích:

Vì thế, Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta: ´Hãy cẩn trọng trước men Pha-ri-siêu!` Men của những người Ki-tô hữu chính là men của Chúa Thánh Thần, Đấng thôi thúc chúng ta lên đường và làm cho chúng ta phát triển – với tất cả những khó khăn trên đường phát triển, thậm chí với tất cả tội lỗi, nhưng luôn luôn với niềm hy vọng. Chúa Thánh Thần chính là sự bảo chứng cho niềm hy vọng ấy, của lời ngợi ca và của niềm vui ấy. Những con người có Chúa Thánh Thần với tư cách là men của mình, luôn có niềm vui trong lòng, ngay cả trong những vấn đề và những khó khăn. Những kẻ giả hình đã quên mất việc sống vui có nghĩa là gì.

Theo vatican news – 19.10.2018, 11:39

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon