Thơ: Buông bỏ

0

Xin buông để bỏ sự đời
Thảnh thơi theo Chúa về Trời vĩnh sinh
Cái Tôi là cái ngông nghênh
Nhỏ nhoi mà lại cồng kềnh lắm thôi
Thiết tha xin Đức Chúa Trời
Giúp con tiêu diệt “cái tôi” mỗi ngày
Cầu xin Đức Mẹ ra tay
Đừng cho nó dụ dỗ hoài, Mẹ ơi!
Xin buông để bỏ sự đời
Thảnh thơi theo Chúa về Trời vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU
Sáng 11-11-2018

Comments are closed.