Thơ: Chiếc lá cuối thu

0

Thu vàng cứ đến rồi đi
Đời người cũng chẳng khác chi lá vàng
Lá buồn uá rụng bên đường
Vàng bay theo gió về phương xa nào?
Lá bay giữa chốn lao xao
Lá theo gió cuốn lên cao hướng trời
Cuối Thu như cuối cuộc đời
Nhắc nhở kiếp người cũng rụng nay mai
Vàng đời nhưng biếc xanh hoài
Xanh Tin xanh Cậy, miệt mài Mến Yêu
Lá theo gió cuốn lên cao
Nơi nào có Chúa, xin vào định cư

TRẦM THIÊN THU
Sáng 10-11-2018

Comments are closed.